Thêm một tư liệu quý về “Về Kinh Bắc”

Hoàng Hưng

Xin tặng các bạn thêm 1 tư liệu rất quý về tập “Về Kinh Bắc” của Hoàng Cầm. Đây có lẽ là bản thảo đầu tiên của tác giả, có rất nhiều chỗ bôi xóa, sửa, kèm theo nhiều hình vẽ ông phác ra trong khi suy nghĩ về thơ (trông như vẽ Nguyễn Tuân, vợ, con tác giả…). Điều này cho ta “giải ảo” 1 huyền thoại: tác giả ko “làm thơ”, mà tự thơ tuôn ra như “thần nhập”. Tây đã nói mà: “Thiên tài có mùi đèn dầu” !!!
Tư liệu này là bản copy một bản gốc mà một đồng chí an ninh đã tặng tôi như món quà sau 1 thời gian “làm việc”. Rất cảm kích!

Tải file PDF về tại đây: ve-kinh-bac_opt
HH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s