Mời các bạn nghe HH và bạn bè đọc thơ

Mời các bạn nghe HH và bạn bè đọc thơ.

    Hai bài về biển HH đọc ở bờ biển Hội An mùa hè 2017
    Hai bài “Người về” và “Mùi mưa” HH đọc trong event “Echoes of Vietnam” tháng 3/2012 tại Santa Cruz. Người đọc bản tiếng Anh là nhà thơ Paul Hoover, đồng dịch giả bài thơ. Ông là tác giả cuốn sách nổi tiếng “Post-modernAmerican Poetry”, đồng chủ biên tạp chí New American Writing, GS Khoa Viết Văn Đại học San Francisco State University.

Paul_Hoover_1

    Hai bài “Tuyết sơn” và “Bậc thầy”. Người đọc tiếng Anh là nhà thơ Ellen Bass đồng dịch giả, cũng là người tổ chức event này (lần đầu tiên HH thấy có việc người yêu thơ góp tiền để nghe thơ và in sách thơ cho mình, hihi). Bà rất nổi tiếng về sách hướng dẫn tâm lý và mới được bầu làm đồng Chủ tịch Academy of American Poets, hội đoàn thơ lớn nhất và uy tín nhất của Mỹ.

ellen bass

Đường dẫn các màn đọc thơ trong buổi này trên youtube:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s