Tặng các bạn yêu Thơ (số 3): Những bài viết về Thơ

bia_NHUNG-BIA-VIET-VE-THOCác bạn đã đọc vài bài HH viết về thơ mà tác giả giới thiệu mới đây: Lớn lên em đừng tìm mẹ phía cơn mưa; Hoàng Cầm: một đời “nuối tiếc”, một đời “níu xuân xanh”; Nghệ thuật và chính trị: trường hợp Nguyễn Đình Thi. Từ 1990 đến nay, HH đã viết khoảng 40 bài lớn nhỏ về Thơ, in trên nhiều sách báo trong nước và nước ngoài, từ thơ hiện đại trong nước như Thơ mới, thơ sau thời Đổi mới, thơ của từng tác giả (Hoàng Cầm, Lê Đạt, Đặng Đình Hưng, Nguyễn Đình Thi, Dương Tường, Ý Nhi, Thanh Tùng, Phan Thị Vàng Anh…), đến thơ hiện đại thế giới (thơ hiện đại chung, thơ Mỹ, thơ Pháp, thơ trình diễn, và các tác giả Baudelaire, Apollinaire, Lorca, Whitman, Ginsberg, Martinson…). Do vài bài không qua nổi kiểm duyệt của VN, nên năm 2012, nhân dịp 70 tuổi, HH đã tự làm Ebook “Những bài viết về Thơ” bao gồm số bài viết từ 1990 đến 2012. Xin thân tặng các bạn. Bạn có thể tải về theo đường dẫn sau:

NHUNG BAI VIET VE THO EBOOK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s