Văn Việt trò chuyện với nhà thơ Hoàng Hưng

Tháng 3/2015, nhà văn Hà Thủy Nguyên, cộng tác viên mạng Văn Việt đã có cuộc trò chuyện với nhà thơ – dịch giả Hoàng Hưng tại nhà riêng của ông ở Chung cư Thủy Tiên, Vũng Tàu. Cuộc trò chuyện cởi mở kéo dài trên 2 giờ xoay quanh nhiều đề tài, từ quan hệ văn chương – thời cuộc đến các chặng đường thơ của nhà thơ, đến chuyện dịch thơ, và những điều về cuộc vận động thành lập Văn đoàn Độc lập VN mà ông là một trong những nhân vật nòng cốt.

Bạn có thể xem, nghe bản thu gọn cuộc trò chuyện được đăng tải trên youtube làm 2 kỳ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s