Tố cáo và phản đối Truyền hình An ninh TV vu cáo trắng trợn, ngang nhiên bôi nhọ danh dự của công dân (có bản dịch tiếng Anh)

Trên kênh youtube phát ngày 14.5.2016 có clip “Bằng chứng Việt Tân chỉ đạo dùng bom xăng để kích nổ “Cách mạng Cá” ở Việt Nam” của An ninh TV (xin xem https://www.youtube.com/watch?v=lUAs-GbdvTE), ở phút 04:45 có đoạn như sau:

“… Một số đối tượng, nhóm hoạt động trá hình ở trong nước ra các bản tuyên bố, kiến nghị, thư ngỏ mang tính lừa bịp, điển hình như bản tuyên bố do Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Hưng khởi xướng, kêu gọi ký tên. Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn nhằm khuếch trương thanh thế, nguỵ tạo dư luận nhằm lôi kéo, tập họp lực lượng mà các tổ chức cá nhân chống đối thường xuyên sử dụng trong thời gian qua. Bản chất là các tổ chức phản động lưu vong và một số phần tử xấu lợi dụng vụ việc và lòng tốt của người dân để kích động kêu gọi tụ tập gây rối theo kịch bản cách mạng đường phố được chúng gọi tên là cách mạng cá…”:

Trong clip này, tên của chúng tôi được phát kèm theo ảnh chân dung rõ mồn một.

Chúng tôi kiên quyết phản bác những nhận định vô căn cứ, bôi nhọ, vu cáo chính trị ác độc mà An ninh TV đã ngang nhiên áp đặt cho bản Tuyên bố và cho cá nhân chúng tôi.

“Tuyên bố về vụ đầu độc biển miền Trung” được khởi xướng bởi rất nhiều trí thức có tên tuổi, phẫn nộ trước tình trạng vô trách nhiệm, chậm trễ, bất lực của nhiều cơ quan chính quyền Trung ương và địa phương, thấy cần lên tiếng một cách mạnh mẽ nhưng ôn hoà để buộc chính quyền khẩn trương kiên quyết xử lý tai hoạ vô cùng nguy hiểm cho nước cho dân.

Tuyên bố đã thể hiện được tâm tư, ý chí của đông đảo người Việt trong, ngoài nước, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, thành phần xã hội, lứa tuổi, cho đến nay đã thu nhận được gần 3000 chữ ký từ khắp các vùng miền trong nước và nhiều nước trên thế giới, trong đó có hàng trăm nhân vật nổi tiếng thuộc các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế, giáo dục, văn hoá văn nghệ, truyền thông, chính trị, có rất nhiều đảng viên lão thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam.

Tuyên bố (xin xem: http://vanviet.info/van-de-hom-nay/tuyn-bo-ve-toi-c-dau-doc-bien-mien-trung-viet-nam-cap-nhat-dot-cuoi-tong-cong-2940-nguoi-k/) đã đưa ra sáu yêu cầu cụ thể, hợp tình hợp lý, hoàn toàn khả thi, mà sau đó chính quyền đã có phần đáp ứng tuy chưa triệt để, rốt ráo, nên vẫn khiến dư luận bất bình và thiếu tin tưởng.

Như vậy, Tuyên bố là đóng góp đầy trách nhiệm, tích cực, hữu hiệu vào việc thúc đẩy chính quyền thi hành nhiệm vụ của mình, không hề kích động chống phá chính quyền hay lật đổ chế độ như sự vu cáo trắng trợn, đổi trắng thay đen của An ninh TV.

Chỉ có một con đường giải quyết những bức xúc của nhân dân là tôn trọng dân, lắng nghe dân, đối thoại với dân, thành khẩn và minh bạch sửa sai càng sớm càng tốt. Vu cáo những trí thức tâm huyết nói lên tiếng nói của dân là tối hạ sách chỉ có tác dụng bộc lộ sự ngoan cố và bế tắc của một nhóm vô trách nhiệm trong chính quyền; đẩy họ về phía đối lập, coi họ như kẻ thù, là con đường tất yếu dẫn đến sụp đổ của bất cứ nhà nước độc tài nào. Lịch sử đã, đang và sẽ mãi mãi ghi nhận điều đó.

Các tác giả của clip video này đã vi phạm trắng trợn Luật báo chí và Luật hình sự.

Theo Luật báo chí, chúng tôi đòi những người có trách nhiệm của An ninh TV phải xoá bỏ ngay clip vu cáo liên quan đến chúng tôi, công khai xin lỗi chúng tôi trong chương trình gần nhất và đưa lên youtube.

Theo Luật hình sự, chúng tôi giữ quyền đòi truy tố những kẻ đã trắng trợn bịa đặt và vu khống chúng tôi.

An ninh TV là một cơ quan trực thuộc Bộ Công an Việt Nam. Nhận định rằng clip vu cáo chúng tôi do cơ quan này công bố có nguy cơ là tiền đề cho một vụ khủng bố của Công an đối với cá nhân chúng tôi và những người khác, chúng tôi trân trọng đề nghị công luận, các tổ chức bảo vệ nhân quyền, quyền tự do ngôn luận trong nước và quốc tế theo dõi một cách sát sao vụ việc này để sẵn sàng giúp bảo vệ quyền sống, quyền tự do ngôn luận của chúng tôi.

Ngày 15/5/2016

Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Hưng

We Condemn An ninh TV (Security TV) for Blatantly Fabricating Charges against Us and Smearing Our Reputations as Citizens

On an An ninh TV youtube channel broadcast on May 14th, 2016, there appeared a clip entitled “There is evidence that the Viet Tan has issued directives for using gas bombs to ignite the ‘Fish Revolution’ in Vietnam (Please view this link: https://www.youtube.com/watch?v=lUAsGbdvTE). At minute 4:45, the clip says: “A number of individuals and fake activist groups inside the country have issued misleading declarations, petitions, and open letters, for instance, the one issued by Nguyen Quang A, Nguyen Hue Chi, and Hoang Hung to call for signatures. According to the authorities, this is a scheme to create personal influence and falsify public opinion, a trick that opposing individuals and groups have often used of late to attract followers and rally their forces. The nature of the problem is that reactionary organizations in exile and a number of bad elements in our society have taken advantage of the incident [of massive fish die off] and the people’s benevolence to call for troublemaking rallies, following the script of a street revolution that they’ve named ‘the fish revolution’.”

In this clip, our names and photos are broadcast in obvious display.

We resolutely denounce these groundless slanderous narratives and vicious political fabrications that An ninh TV have imposed on the Declaration and ourselves.

“The Declaration on the Poisoning of Central Vietnam’s Marine Life” was initiated by a great number of well-known intellectuals who were enraged by a lack of responsibility, procrastination, and incompetence on the part of many authorities at central and local levels and who believed it’s high time to voice their concerns in a strong and yet peaceful manner with a view to forcing the authorities to urgently control this disaster of immense proportion for the nation.

The Declaration, which reflects the hearts and minds of the majority of Vietnamese who live inside and outside the country, regardless of their political persuasions, religions, social status, age, gender, has collected nearly 3,000 signatures from various localities in the country and many countries in the world, including those from hundreds of well-known personalities in science, technology, economics, education, culture, arts, media, politics, among them elderly members of the Vietnamese Communist Party and former high-ranking officials in the Party and the Government.

The Declaration (link: http://vanviet.info/vandehomnay/tuynbovetoicdaudocbienmientrungvietnamcapnhatdotcuoitongcong-2940-nguoik/) presents six specific, sensible and completely feasible demands that the authorities partially responded later in an incomplete, half-hearted manner that in turn has created more distrust and resentment among the public.

Far from inciting antigovernment protests or subversion as accused by An ninh TV which has attempted to turn the truth on its head, the Declaration has thus contributed in a responsible, positive and effective fashion to push the authorities to discharge their responsibilities.

The only approach to addressing the people’s frustration is to respect their will, to listen to their voice, to open an honest dialog with them and correct the authorities’ shortcomings as soon as possible in a transparent manner. Bringing false charges against the intellectuals committed to voicing the people’s concerns is an ill-advised reaction only reflecting the intransigence and deadlock of a certain faction in the government. Pushing the intelligentsia into opposition as if they were the regime’s enemies is an inevitable path leading to the collapse of any authoritarian state on earth, as always shown by history.

The authors of this video clip has blatantly violated the press laws and criminal laws.

Under the press laws, we are entitled to demand that An ninh TV’s responsible officials immediately delete the slanderous clip against us and publicly apologize us in a nearest program as well as upload the apology on youtube.

Under the criminal laws, we reserve the right to demand prosecution of those who have blatantly made false charges and slanderous public statements against us.

An ninh TV is an organ directly subordinate to the Ministry of Public Security. Aware that the clip used by this organ against us can serve as an ominous warning that this governmental department is going to launch a crack down on us and others, we seriously request that the public, the human rights and free speech organizations in the country and in the world closely follow this incident, being prepared to protect our rights to life and free speech.

May 15, 2016

Nguyen Quang A, Nguyen Hue Chi, and Hoang Hung

TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI AN NINH TV, VTV VU CÁO NGƯỜI YÊU NƯỚC / A STATEMENT OF PROTEST AGAINST PUBLIC SECURITY TELEVISION AND VIETNAM TELEVISION CONCERNING THEIR FABRICATIONS AIMED AT PATRIOTIC PEOPLE

Chúng tôi những người ký tên dưới đây gồm:

Những tổ chức, cá nhân bị nêu tên trong chương trình An ninh TV của Truyền hình Công an Nhân dân ngày 15/5/2016, được VTV và các đài truyền hình của nhà nước phát tán rộng rãi, được đưa lên youtube cùng ngày tại địa chỉ sau: https://www.youtube.com/watch?v=z21qc8X3MJc

Những nạn nhân, những người quan tâm lo lắng đến thảm họa môi trường ở Miền Trung Việt Nam và những người đã xuống đường biểu tình cũng như bằng nhiều cách khác để phản đối việc đầu độc biển Miền Trung Việt Nam, lo lắng cho đời sống người dân, nền kinh tế, môi trường đất nước và sự tồn vong của giống nòi Việt Nam;

Những giáo dân, những người bị xúc phạm nặng nề khi chủ chăn của mình bị bêu riếu và xuyên tạc trên hệ thống truyền hình quốc gia.

Chúng tôi cực lực phản đối chương trình Truyền hình Công an Nhân dân, VTV đã bịa đặt, xuyên tạc và vu cáo trắng trợn, ngang nhiên bôi nhọ danh dự của công dân, tổ chức và chức sắc tôn giáo.

Nội dung video clip đã nêu trên An ninh TV có những đoạn như sau:

Ngày 13/5/2016 Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp đã ra bản thư chung, diễn tả sự việc một cách thiếu khách quan, thổi phồng, gây hoang mang và dùng những lời lẽ kích động giáo dân. Một số đối tượng, hội nhóm hoạt động trá hình ở trong nước, ra các loại kiến nghị, tuyên bố, thư ngỏ mang tính lừa mị. Điển hình như bản tuyên bố do Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Hưng khởi xướng, kêu gọi ký tên. Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn nhằm khuếch trương thanh thế, nguỵ tạo dư luận nhằm lôi kéo, tập họp lực lượng mà các tổ chức cá nhân chống đối thường xuyên sử dụng trong thời gian qua. Bản chất là các tổ chức phản động lưu vong và một số phần tử xấu lợi dụng vụ việc và lòng tốt của người dân để kích động kêu gọi tụ tập gây rối theo kịch bản cách mạng đường phố được chúng gọi tên là cách mạng cá…

Những người khởi xướng ở đây là số thường xuyên tham gia tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng trong thời gian qua như Nguyễn Xuân Diện, Đặng Bích Phượng, Tạ Chí Hải, Nguyễn Lân Thắng, Phan Văn Bách, Lã Việt Dũng, Nguyễn Chí Tuyến…”.

Chúng tôi khẳng định rằng:

– Bản “Tuyên bố về tội ác đầu độc biển Miền Trung Việt Nam” ngày 27/4/2016 được khởi xướng bởi rất nhiều trí thức có tên tuổi, phẫn nộ trước tình trạng vô trách nhiệm, chậm trễ, bất lực của nhiều cơ quan chính quyền Trung ương và địa phương, thấy cần lên tiếng một cách mạnh mẽ nhưng ôn hoà để buộc chính quyền khẩn trương kiên quyết xử lý tai hoạ vô cùng nguy hiểm cho nước cho dân.

Tuyên bố đã thể hiện được tâm tư, ý chí của đông đảo người Việt trong, ngoài nước, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, thành phần xã hội, lứa tuổi, cho đến nay đã thu nhận được gần 3000 chữ ký từ khắp các vùng miền trong nước và nhiều nước trên thế giới, trong đó có hàng trăm nhân vật nổi tiếng thuộc các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế, giáo dục, văn hoá văn nghệ, truyền thông, chính trị, có rất nhiều đảng viên lão thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam.

Tuyên bố đã đưa ra sáu yêu cầu cụ thể, hợp tình hợp lý, hoàn toàn khả thi, mà sau đó chính quyền đã có phần đáp ứng tuy chưa triệt để, rốt ráo, nên vẫn khiến dư luận bất bình và thiếu tin tưởng.

Như vậy, Tuyên bố trên là đóng góp đầy trách nhiệm, tích cực, hữu hiệu vào việc thúc đẩy chính quyền thi hành nhiệm vụ của mình, không hề kích động chống phá chính quyền hay lật đổ chế độ như sự vu cáo trắng trợn, đổi trắng thay đen của An ninh TV và VTV.

Thư chung ngày 13/5/2016 của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo Phận Vinh đã nói đúng thực trạng về thảm họa ở Biển Miền Trung, những hậu quả tai hại hiện tại và lâu dài đối với đời sống của người dân Việt Nam, đe dọa đến nòi giống dân Việt. Thư chung đã chỉ rõ sự né tránh của nhà cầm quyền về nguyên nhân thảm họa. Đồng thời, kêu gọi người dân tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau và căn cứ trên Hiến pháp, pháp luật cũng như công ước quốc tế, thể hiện cách ôn hòa quyền đòi hỏi sự minh bạch trong điều hành đất nước, cũng như xử lý thảm họa, buộc những kẻ gây ra phải bị xét xử đúng với công lý.

Những điều Thư chung nói đến là những sự thật đã diễn ra. Những đòi hỏi dựa trên cơ sở pháp luật là hoàn toàn chính đáng. Bất cứ nhà nước nào cũng phải có trách nhiệm minh bạch trong việc điều hành đất nước trước người dân. Thư chung đó không hề có sự “diễn tả sự việc một cách thiếu khách quan, thổi phồng, gây hoang mang và dùng những lời lẽ kích động…”như Đài Truyền hình Công an Nhân dân, chương trình An Ninh TV vu cáo. Chỉ có những kẻ cố tình không nhìn nhận sự thật đã và đang diễn ra thời gian qua, mới có thể không công nhận sự thật đó và có những lời lẽ như vậy mà thôi.

Thư chung đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi không chỉ của giáo dân, mà cả những người quan tâm đến môi trường sống, đến vận mệnh đất nước và sự tồn vong của nòi giống, dân tộc Việt Nam.

Sự thực là, những cá nhân, tổ chức được nêu tên trên đây là những người có tâm huyết với hiện tình đất nước đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” và cố gắng bằng nhiều biện pháp ôn hòa để thay đổi tình trạng đất nước bị nạn ngoại xâm, nội xâm và môi trường bị hủy diệt nghiêm trọng.

Sự thực là, người dân chúng tôi bày tỏ thái độ, ý kiến và nỗi lo lắng của mình trước sự an nguy của đất nước và đời sống nhân dân là thực hiện quyền cơ bản của công dân được các bản Hiến pháp từ 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013 ghi rõ nhưng người dân đã bị tước đoạt cho đến nay. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, đất nước và dân tộc.

Sự thực là, chính những lực lượng công quyền, công an, Thanh niên xung phong, côn đồ… được huy động trấn áp, đánh đập, bắt bớ người dân thể hiện quyền chính đáng của mình thời gian qua, là những kẻ gây rối và vi phạm quyền con người cơ bản, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Việc vu cáo những trí thức tâm huyết, những người dân yêu đất nước, quê hương nói lên tiếng nói của dân là tối hạ sách chỉ có tác dụng bộc lộ sự ngoan cố và bế tắc của một nhóm vô trách nhiệm trong chính quyền; đẩy họ về phía đối lập, coi họ như kẻ thù, là chia rẽ nội bộ dân tộc, tự làm suy yếu nội lực Việt Nam trong lúc đang rất cần sức mạnh đoàn kết toàn dân để đối phó với những hiểm họa to lớn sừng sững trước mắt, là con đường tất yếu dẫn đến sụp đổ của bất cứ nhà nước độc tài nào. Lịch sử đã, đang và sẽ mãi mãi ghi nhận điều đó.

Những sự vu cáo xúc phạm, bôi nhọ danh dự công dân, tổ chức trước cộng đồng người Việt, là sự vi phạm trắng trợn đạo đức nghề nghiệp của báo chí, đồng thời vi phạm Luật Báo chí, Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Không loại trừ khả năng điều này nhằm mở đầu cho những cuộc đàn áp, khủng bố những người có tâm huyết đối với đất nước dám nói lên tiếng nói ôn hòa của mình, nhằm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận và các quyền con người, quyền công dân cơ bản khác.

Chúng tôi yêu cầu:

Theo Luật báo chí, chúng tôi đòi những người có trách nhiệm của An ninh TV, VTV phải xoá bỏ ngay clip vu cáo liên quan đến chúng tôi, công khai xin lỗi chúng tôi trong chương trình gần nhất, phát sóng rộng rãi với đúng thời lượng vào đúng giờ và đưa lên youtube như Luật Báo chí đã quy định.

Theo Luật hình sự, chúng tôi giữ quyền đòi khởi tố những kẻ đã trắng trợn bịa đặt và vu khống chúng tôi.

Chúng tôi kêu gọi những người có lương tri, những công dân yêu nước, những cơ quan thi hành luật pháp, các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước quan tâm, theo dõi và ủng hộ chúng tôi, đồng hành với chúng tôi bằng cách ký tên vào Tuyên bố phản đối này vì một đất nước Việt Nam cường thịnh, dân chủ, độc lập và hạnh phúc thật sự.

Ngày 17/5/2016

A Statement of Protest against Public Security Television and Vietnam Television concerning their fabrications aimed at patriotic people

We, the undersigned, are:

– – The organizations and individuals whose names were smeared in a program of the An ninh TV (Public Security TV), an organ of the People’s Public Security of Vietnam, broadcast throughout the country by VTV and other state-owned television stations and also uploaded on youtube (Link: https://www.youtube.com/watch?v=z21qc8X3MJc );

– The victims of the environmental disaster in Central Vietnam and the concerned citizens who took to the street and/or used various peaceful ways of expression to protest the poisoning of Central Vietnam’s marine life with all the worries that it will inevitably endanger human lives, the nation’s economy and environment, and the survival of the Vietnamese people as a human race.

– The Catholics who are offended as our shepherds have been ridiculed and misrepresented on the national television network.

We strongly protest and denounce the Public Security TV and VTV for using outrageous fabrications, misrepresentations and slanders against citizens, organizations, and religious dignitaries.

The Public Security TV’s video clip contains paragraphs as follows:

“On May 13, 2016 Bishop of Vinh Diocese issued a collective letter that describes things in an un-objective manner, exaggerates the problem, creates false alarms, and uses provocative language to incite the congregation. A number of individuals and fake activist groups inside the country have issued misleading statements, petitions, and open letters; for instance, the one issued by Nguyen Quang A, Nguyen Hue Chi, and Hoang Hung to call for signatures. According to the authorities, this is a scheme to create personal influence and falsify public opinion, a trick that opposing individuals and groups have often used of late to attract followers and rally their forces. The nature of the problem is that reactionary organizations in exile and a number of bad elements in our society have taken advantage of the incident [of massive fish die off] and the people’s benevolence to call for trouble-making rallies, following the script of a street revolution that they’ve named ‘the fish revolution’.

The initiators we’re talking about are those who have frequently participated in recent gatherings, causing serious public disorder – among them are Nguyen Xuan Dien, Dang Bich Phuong, Ta Chi Hai. Nguyen Lan Thang, Phan Van Bach, Nguyen Chi Tuyen…”

We resolutely affirm that:

“The Statement on the Poisoning of Central Vietnam’s Marine Life” was initiated by a great number of well-known intellectuals who were enraged by a lack of responsibility, procrastination, and incompetence on the part of many authorities at central and local levels and who believed it’s high time to voice their concerns in a strong and yet peaceful manner with a view to forcing the authorities to urgently control this disaster of immense proportion for the nation.

The Statement, which reflects the hearts and minds of the majority of Vietnamese who live inside and outside the country, regardless of their political persuasions, religions, social status, age, gender, has collected almost 3,000 signatures from various localities in the country and many countries in the world, including those from hundreds of well-known personalities in science, technology, economics, education, culture, arts, media, politics, among them elderly members of the Vietnamese Communist Party and former high-ranking officials in the Party and the Government.

The Statement (link: http://vanviet.info/vandehomnay/tuynbovetoicdaudocbienmientrungvietnamcapnhatdotcuoitongcong-2940-nguoik/) presents six specific, sensible and completely feasible demands to which the authorities partially responded later in an incomplete, half-hearted manner that in turn has created more distrust and resentment among the public.

Far from inciting antigovernment protests or subversion as accused by An ninh TV which has attempted to turn the truth on its head, the Statement has thus contributed in a responsible, positive and effective fashion to push the authorities to discharge their responsibilities.

The collective letter issued on May 13, 2016 by Vinh Diocese Bishop Paul Nguyen Thai Hop truthfully speaks of the marine disaster of Central Vietnam’s coast, an incident that has resulted in serious consequences for now and for the unforeseeable future, putting Vietnamese lives at risk and endangering the Vietnamese people as a human race. The missive points to the authorities’ evasion of confirming the real cause of the disaster. At the same time, it calls on citizens to come to mutual assistance in humanitarian matters and to rely on the Constitution, national laws, and international conventions to peacefully demand transparency in governance and in disaster management and to push for bringing the perpetrators of the crime to justice.

The collective letter only speaks of what has already happened in reality. Those demands, based on the Constitution and Vietnamese laws, are totally legitimate. Any government in the world should be accountable to the people for transparency in governance. The collective letter does not contain in the least of anything “that describes things in an un-objective manner, exaggerates the problem, creates false alarms, and uses provocative language to incite the congregation,” as the Public Security TV has wrongly accused. Only those who have deliberately turned a blind eye to what has happened recently fail to recognize the facts and therefore use that kind of slanderous language.

The collective letter is widely welcomed not only by the diocese’s congregation but also by every citizen who is concerned with the living environment, the nation’s fate, and the survival of the Vietnamese people as a human race.

The truth is that the above-mentioned individuals and organizations only concern themselves wholeheartedly with the nation’s fate in extreme danger, like “the weight of one thousand pounds hung on a single hair,” as a Vietnamese proverb says. By the most peaceful way possible, they are trying their best to effect a turnaround for the country in the midst of an aggression from outside and inside, and a severe environmental destruction.

The truth is that as citizens, we desire to express our attitudes, opinions and concerns about the dangers faced by the nation and about the wellbeing of the people. The freedom of expression is one of the basic civil rights explicitly listed in the 1946, 1959, 1980, 1992 and 2013 Constitutions, but the people have since been deprived of it, up to now. It is the common duty of every citizen to concern himself or herself with the fate of the country and the people.

The truth is that it was law enforcement forces, public security units, youth pioneers, and hooligans who were mobilized to suppress, to beat up, and to arrest citizens demanding their legitimate rights in recent protests were the ones who caused public disorder, violated basic human rights, and seriously broke the laws.

Bringing false charges against conscientious intellectuals and patriots who desire to speak up for the people is an ill-advised reaction. This act only reflects the intransigency and the impasse of a certain irresponsible faction in the government, pushing good people into opposition as if they were enemies, sowing discord among the population, and weakening Vietnam’s inner strength at a time we badly need the solid unity of the entire nation in the face of numerous perils looming large with every passing day. It is the inevitable path that would lead to the collapse of any authoritarian state, as always proved by history.

Bringing false charges and unwarranted smears against citizens and organizations in the national community is an outrageous infringement on the professional ethics of the press and also a violation of the press laws and the criminal laws of the Socialist Republic of Vietnam today.

We do not rule out the possibility that this act of the authorities is only a prelude to a renewed spate of crackdowns and terrors that may be launched against citizens concerned about the dangers faced by the nation and daring to raise their voice in a peaceful manner. Those crackdowns would completely shut down the freedom of speech, human rights and civil rights.

Our demands:

Under the press laws, we are entitled to demand that An ninh TV’s responsible officials immediately delete the slanderous clip against us and publicly apologize us in a nearest program as well as upload the apology on youtube.

Under the criminal laws, we reserve the right to demand prosecution of those who have broadcast outrageous false charges and slanderous comments against us.

We hereby call on conscientious and patriotic citizens, officials working in every branch of the legal system, and human rights organizations inside and outside Vietnam, to share our concerns and closely follow any irresponsible act of violence against Vietnamese citizens, and travel together with us in the struggle for a prosperous Vietnam in real Independence, real Freedom, and real Happiness, more in fact than on paper, by signing this statement of protest.

Date: May 17, 2016

DANH SÁCH KÝ TÊN ỦNG HỘ BẢN TUYÊN BỐ

1. Thụy Khuê, nhà nghiên cứu văn học – lịch sử, Pháp

2. Phạm Toàn, nhà văn – nhà giáo dục, Hà Nội

3. Đoàn Thanh Liêm, luật gia, Hoa Kỳ

4. J.B. Nguyễn Hữu Vinh, nhà báo tự do, Hà Nội

5. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ Lâm Đồng, Đà Lạt

6. Phan Tấn Hải, nhà văn, Hoa Kỳ

7. Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, Đà Lạt

8. Thùy Linh, nhà văn, Hà Nội

9. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên văn hóa về hưu, TPHCM

10. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu văn hóa xã hội, Đà Lạt

11. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TPHCM

12. Vũ Trọng Khải, PGS TS Kinh tế, nguyên Hiệu trưởng trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp & Phát triển nông thôn II, TPHCM

13. Ý Nhi, nhà thơ, TPHCM

14. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TPHCM

15. Phạm Nguyên Trường, dịch giả, Vũng Tàu

16. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, nhà văn, Hoa Kỳ

17. Dương Tường, nhà thơ – dịch giả, Hà Nội

18. Nguyễn Xuân Diện, TS Hán – Nôm, Hà Nội

19. Võ Văn Tạo, nhà báo tự do, Nha Trang

20. Tô Lê Sơn, kỹ sư, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, TPHCM

21. Trần Tiến Đức, nhà báo, đạo diễn phim tài liệu – truyền hình, Hà Nội

22. Đào Tiến Thi, nhà nghiên cứu văn học – ngôn ngữ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội

23. Kim Chi, Nghệ sĩ Ưu tú, Hà Nội

24. Vũ Linh, nhà giáo, Hà Nội

25. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn – nhà báo, TPHCM

26. Huy Đức, nhà báo tự do, TPHCM

27. Vũ Thế Khôi, Nhà giáo ưu tú, nguyên Trưởng khoa Tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ, Hà Nội

28. Nguyễn Đăng Hưng, GS Danh dự Đại học Liège Bỉ, TPHCM

29. Vũ Ngọc Tiến, nhà văn, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

30. Trịnh Y Thư, nhà thơ, Hoa Kỳ

31. Mạc Văn Trang, PGS TS Tâm lý học, Hà Nội

32. Nguyễn Đức Tùng, nhà thơ, Canada

33. Inrasara, nhà thơ – nhà nghiên cứu văn hóa Chăm, TPHCM

34. Nguyễn Lân Thắng, blogger, Hà Nội

35. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn, Đà Lạt

36. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An

37. Phạm Kỳ Đăng, nhà thơ – dịch giả, Đức

38. Chân Phương, nhà thơ, Hoa Kỳ

39. Nguyễn Tường Thụy, Hội Nhà báo Độc lập, Hà Nội

40. Lê Đăng Doanh, TS Kinh tế, thành viên Ủy ban Chính sách phát triển Liên Hiệp Quốc, Hà Nội

41. Trương Anh Thụy, nhà văn, Hoa Kỳ

42. Trần Ngọc Sơn, kỹ sư, Pháp

43. Nguyễn Thị Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp

44. Vũ Thư Hiên, nhà văn, Pháp

45. Nguyễn Ngọc Giao, nguyên giảng viên đại học, Pháp

46. Nguyễn Thị Mười, hưu trí, TPHCM

47. Hoàng Quân, sinh viên, Hoa Kỳ

48. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TPHCM

49. GB Huỳnh Công Minh, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn

50. JM Lê Quốc Thăng, linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn

51. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TPHCM

52. Nguyễn Trung Dân, nhà báo, TPHCM

53. Ly Hoàng Ly, nghệ sĩ thị giác, TPHCM

54. Lê Phú Khải, nhà báo, nguyên phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long, TPHCM

55. Trần Minh Thảo, viết văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng

56. Nguyễn Huệ Chi, GS Văn học, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội

57. Nguyễn Quang A, TSKH, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội

58. Hoàng Hưng, nhà thơ – nhà báo, nguyên Trưởng ban Văn hóa – Văn nghệ báo Lao Động, TPHCM

59. Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao Động, TPHCM

60. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức Yêu nước TPHCM

61. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TPHCM

62. Phan Hoàng Oanh, TS Hóa, TPHCM

63. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), nhà báo, TPHCM

64. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ, TPHCM

65. Hoàng Dũng, PGS TS Ngôn ngữ, TPHCM

66. Trần Thị Tuyết, thành viên nhóm Cánh Buồm, Hà Nội

67. Hà Dương Tường, giáo sư đại học về hưu, Pháp

68. Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, Hà Nội

69. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, TPHCM

70. Hoàng Ngọc Biên, nhà văn, Hoa Kỳ

71. Nguyễn Nguyên Bình, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

72. Nguyễn Thị Thu Nguyên, TS Văn học, giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội

73. Nguyễn Thị Từ Huy, nghiên cứu sinh TS Triết học, Pháp

74. Hồ Ngọc Nhuận, nhà báo, nhà hoạt động xã hội, nguyên Giám đốc chính trị, Chủ bút nhật báo Tin Sáng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, TPHCM

75. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Hà Nội

76. Lê Mai Đậu, kỹ sư, hưu trí, Cầu Giấy, Hà Nội

77. Nguyễn Thị Thanh Bình, nhà văn, Hoa Kỳ

78. Nguyễn Đức Dương, nhà nghiên cứu Ngôn ngữ học, TP. HCM

79. Nguyễn Thị Phương, giáo viên, Hà Nội

80. Nguyễn Thanh Giang, TS Địa Vật lý, Hà Nội

81. Bùi Hiền, nhà thơ, Canada

82. Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội

83. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội

84. Cao Lập, hưu trí, Hoa Kỳ

85. Đặng Bích Phượng, hưu trí, Hà Nội

86. Trần Nghi Hoàng, nhà văn, Hoa Kỳ

87. Khánh Phương, nhà văn, Hoa Kỳ

88. André Menras-Hồ Cương Quyết, nhà giáo nghỉ hưu, Pháp

89. Trần Công Thạch, nhà giáo nghỉ hưu, TPHCM

90. Vũ Hồng Ánh, nghệ sĩ cello, TPHCM

91. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, Hội An

92. Nguyễn Quang Nhàn, hưu trí, Đà Lạt

93. Trần Đức Quế, chuyên viên vận tải Bộ Giao thông Vận tải, hưu trí, Hà Nội

94. Nguyễn Đình Nguyên, TS bác sĩ, Australia

95. Lê Quốc Trinh, kỹ sư Cơ khí về hưu, Canada

96. Uông Đình Đức, kỹ sư Cơ khí, TPHCM

97. Nguyễn Duy, nhà thơ, TPHCM

98. Lê Thân, nguyên Tổng Giám đốc Riverside Saigon, TPHCM

99. Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), Hoa Kỳ

100. Tuấn Khanh, nhạc sĩ, TPHCM

101. Trần Thanh Vân, kiến trúc sư, Hà Nội

102. Đoàn Nhật Hồng, đảng viên Tiền khởi nghĩa, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Lâm Đồng, Đà Lạt

103. Đoàn Ngọc Đức, TS Sinh Y, nghiên cứu viên, Viện Nhi Boston, Đại học Y Harvard, Hoa Kỳ

104. Nguyễn Trung Thành, kỹ sư Giao thông Vận tải, Phú Thọ

105. Hà Thủy Nguyên, nhà văn, Hà Nội

106. Lê Tuấn Huy, TS Triết học, TPHCM

107. Hoàng Thị Hà, giáo viên hưu trí, Hà Nội

108. Phạm Việt Cường, phiên dịch, Hà Nội

109. Nguyễn Thế Hùng, GSTS, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, Đà Nẵng

110. Như Quỳnh de Prelle, nhà thơ, viết tự do, Bỉ

111. Bùi Tuấn Dương, TPHCM

112. Nguyễn Văn An, cán bộ hưu trí, TPHCM

113. Đào Đăng Hiếu, nhân viên văn phòng, Hà Nội

114. Mary Josephine Trần Thị Thanh Lương, nữ tu, TPHCM

115. Nguyễn Đông Yên, GS TSKH, Hà Nội

116. Trần Văn Nếp, làm nông, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường

117. Trần Thị Thanh Thuý, giáo viên, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường

118. Trần Thị Thanh Thuỳ, buôn bán, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường

119. Đặng Đức Hoài, buôn bán, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường

120. Đặng Thanh Trân, kế toán, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường

121. Đặng Trường Giang, kinh doanh, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường

122. Trần Lưu Diệm, công nhân, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường

123. Trần Đức Minh, kinh doanh, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường

124. Đặng Lệ Hằng, y tá, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường

125. Huỳnh Kim Yến, buôn bán, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường

126. Đặng Thanh Thảo, sinh viên, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường

127. Đặng Trần Quỳnh Như, sinh viên, Giáo hạt Tây Ninh, Giáo phận Phú Cường

128. Lê Thị Yêu, nữ tu, TPHCM

129. Nguyễn Kim Hồng, nữ tu, TPHCM

130. Hoàng Sỹ Hướng, linh mục quản xứ Xã Đoài, Vinh

131. Trần Công Thắng, bác sĩ, Na Uy

132. Phan Quốc Tuyên, kỹ sư Tin học, Thụy Sĩ

133. Nguyễn Trọng Khôi, họa sĩ, Hoa Kỳ

134. Phan Nguyên, họa sĩ, nhà giáo về hưu, Pháp

135. Kim Barton, Anh

136. Kiều Maily, nhà thơ – nhà báo tự do, TPHCM

137. Lê Anh Hùng, nhà báo tự do, Hà Nội

138. Nguyen Ngoc Son, nhà báo, Hà Nội

139. Nguyễn Minh Đức, kỹ sư, TPHCM

140. Vũ Thị Phương Anh, TS, giảng viên về hưu, TPHCM

141. Lê Văn Chung, sinh viên, Đại học Sư phạm Huế

142. Nguyễn Xuân Nghĩa, TS, nhà giáo, TPHCM

143. Ngô Quang Tuấn, sinh viên, Hà Nội

144. Đoàn Tâm, Đồng Nai

145. Hồ Sĩ Phú, kỹ sư dự án, TPHCM

146. Huỳnh Nguyên Huy, kỹ sư dự án, TPHCM

147. Hồ Hữu Nghị, kỹ sư dự án, TPHCM

148. Hà Văn Thùy, nhà văn, TPHCM

149. Trịnh Xuân Thọ, nông dân, Đăk Nông

150. Văn Bá, TPHCM

151. Lê Quang Huy, TPHCM

152. Mai Pham, sinh viên Macquarie University, Úc

153. Đỗ Thái Bình, kỹ sư đóng tàu, TPHCM

154. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist), TPHCM

155. Phạm Tiến Dũng, Giáo xứ Kẻ Đọng, Giáo phận Vinh, Nghệ An

156. Bùi Văn Phú, nhà báo tự do, Hoa Kỳ

157. Nguyễn Hồng Kiên, TS Sử học, Hà Nội

158. Kim Thái Quỳnh, Pháp

159. Tô Lan Hương, thiết kế đồ hoạ, TPHCM

160. Lưu Chí Kháng, môi giới chứng khoán, Nghệ An

161. Nguyễn Minh Sáng, linh mục quản xứ Phù Kinh, Quảng Bình

162. Trịnh Quốc Việt, kỹ sư, Hà Nội

163. Nguyễn Quốc Việt, kinh doanh tự do, Hà Nội

164. Phạm Văn Hiền, chuyên viên Phòng Thông tin – Tư liệu, trường Tô Hiệu Hải Phòng, đã nghỉ hưu, Hải Phòng

165. Hoàng Văn Khẩn, TS Sinh hoá học, Thuỵ Sĩ

166. Phạm Tư Thanh Thiện, nhà báo, Pháp

167. Bùi Quang Thắng, thạc sĩ, Hà Nội

168. Hoàng Minh Đề, kỹ sư Điện, Quảng Nam

169. Tran Tran, nhân viên nhà hàng, Hoa Kỳ

170. Khổng Hy Thiêm, kỹ sư Điện, Khánh Hòa

171. Trần Kiêm Đoàn, TS Tâm lý, viết văn, làm thơ, dạy học, Hoa Kỳ

172. Bùi Oanh, giáo viên nghỉ hưu, TPHCM

173. Lê Nguyễn Thái Hà, lập trình viên, TPHCM

174. Nguyễn Thị Hoan, hưu trí, Đồng Nai

175. Peter Xuân Nguyễn, Công nghệ Thông tin, Hoa Kỳ

176. Nguyễn Khắc Vỹ, cán bộ hưu trí, TPHCM

177. Nguyễn Mai Oanh, TPHCM

178. Đoàn Trọng Quý, kỹ sư Xây dựng, Quảng Bình

179. Nguyễn Thanh Thanh,  kế toán, TPHCM

180. Nguyễn Tuấn Thiệp, kiến trúc sư, Hà Nội

181. Fx Nguyễn Hồng Ân, linh mục, Trưởng ban Truyền thông giáo phận Vinh, Nghệ An

182. Nguyễn Công Minh, kỹ sư Xây dựng, Quảng Ngãi

183. Lê Bá Diễm Chi (Song Chi), nhà báo tự do, Na Uy

184. Duong Van Vinh, cựu sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, TPHCM

185. Nguyễn Hoàng Ánh, giáo viên, Hà Nội

186. Đào Quốc Việt, Hà Nội

187. Cecilia Võ Thị Việt Phương, TPHCM

188. Lưu Trọng Đức, kinh doanh tư nhân, Hà Nội

189. Nguyễn Ngọc Đức, kỹ sư Tin học, Pháp

190. Nguyễn Năng Tĩnh, giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Nghệ An

191. Nguyễn Đình Cương, cựu tù nhân lương tâm, Nghệ An

192. Tran Ngoc Huyen, Thụy Sĩ

193. Phùng Mạnh Cường, CHLB Đức

194. Hoàng Ngọc Lĩnh, về hưu, Canada

195. Trương Lợi, kỹ sư Cơ khí, TPHCM

196. Bùi Xuân Bách, giáo viên nghỉ hưu, Hoa Kỳ

197. Võ Đức Duy, trình dược viên, TPHCM

198. Nguyễn Hùng Cường, linh mục, Hoa Kỳ

199. Lý Đăng Thạnh, người chép Sử, TPHCM

200. Trương Hữu Quý, bán hàng nước, Hà Nội

201. Nguyễn Công Nghĩa, TS, giảng viên Đại học Waterloo, Canada

202. Nguyễn Tâm, kỹ sư Điện cơ, TPHCM

203. Đỗ Tuyết Khanh, thông dịch viên, Thuỵ Sĩ

204. Trần Văn Tiến, kinh doanh, Cộng Hòa Czech

205. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh, linh mục Giáo phận Vinh

206. Giuse Nguyễn Ngọc, chủng sinh khóa 14, Đại chủng viện Vinh Thanh, Giáo phận Vinh, Nghệ An

207. Nguyễn Hữu Hiệp, kỹ sư Xây dựng, Hà Nội

208. Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ Nha khoa, TPHCM

209. Bùi Quốc Diệm, chủ tịch Cộng đoàn Công giáo Việt Nam, Hàn Quốc

210. Dương Hồng Phượng, kỹ sư Xây dựng, Hà Nội

211. Hà Thúc Huy, PGSTS Hóa học, giảng viên đại học, TPHCM

212. Lê Đình Lượng, Nghệ An

213. Nguyễn Thị Quý, Nghệ An

214. Nguyễn Minh Ngọc, giảng viên Âm nhạc, Vinh

215. Nguyễn Xuân Lượng, kinh doanh, Nghệ An

216. Đào Minh Châu, tư vấn Hành chính công & chính sách công, Hà Nội

217. Nguyễn Thiện Tống, TS Kỹ thuật Hàng không, nguyên giảng viên trường Đại học Bách Khoa, TPHCM

218. Nguyễn Thị Thanh Xuân, giảng viên, TPHCM

219. Trần Thị Thảo, giáo viên đã nghỉ hưu, Hà Nội

220. Đặng Hữu Nam, linh mục, Giáo phận Vinh, Nghệ An

221. Võ Anh Dũng, nhà giáo về hưu, Hoa Kỳ

222. Nguyễn Khánh Trung, giảng dạy và nghiên cứu, Pháp

223. Vũ Ngọc Hưng, kinh doanh tự do, Hà Nội

224. Nguyễn Văn Tạc, giáo học hưu trí, Hà Nội

225. Trần Đình Văn, linh mục quản xứ Vĩnh Hòa, Giáo phận Vinh, Nghệ An

226. Pet Nguyễn Văn Quang, linh mục giáo phận Vinh

227. Hồ Quang Huy, kỹ sư đường sắt, Khánh Hòa

228. Lưu Hồng Thắng, công nhân, Hoa Kỳ

229. Trần Văn Thủy, Nghệ sĩ Nhân dân, đạo diễn phim, Hà Nội

230. Đức Nho Nguyễn, Hoa Kỳ

231. Nguyễn Đình Cống, GS Đại học Xây dựng, Hà Nội

232. Thục Quyên, bác sĩ Nha khoa, CHLB Đức

233. Lê Thị Kim Loan, thạc sĩ, Hoa Kỳ

234. Phan Hoàng My, Canada

235. Nguyễn Du An, thạc sĩ, Hoa Kỳ

236. Phùng Hoài Ngọc, thạc sĩ, An Giang

237. Huỳnh Văn Thắng, TPHCM

238. Đỗ Đăng Giu, nguyên Giám đốc Nghiên cứu CNRS, Pháp

239. Anna Dao, Australia

240. Trần Thị Băng Thanh, PGSTS, Hà Nội

241. Hieu Dinh, Hoa Kỳ

242. Lê Minh Hằng, cán bộ hưu trí, Hà Nội

243. Đaminh Phạm Xuân Kế, linh mục quản hạt Đông Tháp, Giáo phận Vinh, Nghệ An

244. Tran Thanh Ngon, kỹ sư Điện toán, CHLB Đức

245. Trần Huê, bác sĩ, CHLB Đức

246. Phạm Khiêm Ích, nghiên cứu khoa học, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Hà Nội

247. Lâm Đăng Châu, Trung tâm Việt Nam Hannover, CHLB Đức

248. Trương Thế Kỷ, kỹ sư, CHLB Đức

249. Vũ Mạnh Hùng, cựu giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại, hiện là cán bộ quản lý khu Nội trú của trường, Hà Nội

250. Dương Thạch, CHLB Đức

251. Huỳnh Thị Kim Liên, nội trợ, TPHCM

252. Vân Thảo, nhà văn, Hà Nội

253. Nguyễn Mạnh Hùng, mục sư Tin lành, TPHCM

254. Nguyễn Thanh Phú, TPHCM

255. Trần Thị Miền, kinh doanh, Cần Thơ

256. Uông Đại Bằng, nhà giáo, TPHCM

257. Hồ Công Hưng, cựu giáo chức, TPHCM

258. Trần Bang, kỹ sư, TPHCM

259. Nguyễn Văn Phúc, Malaysia

260. Trần Ngọc Báu, Thụy Sĩ

261. JB Nguyễn Đình Thục, linh mục Giáo phận Vinh

262. Nguyễn Đức Tường, GS Vật lý, Canada

263. Nguyễn Duy Vinh, Ottawa, Canada

Xin quý vị tiếp tục ký tên hưởng ứng Tuyên bố và gửi về địa chỉ: phandoitruyenhinh@gmail.com với tên tuổi, nghề nghiệp/ chức danh nếu có, nơi cư trú (tỉnh/thành phố Việt Nam hoặc quốc gia ngoài Việt Nam).

THAM KHẢO:

TUYÊN BỐ VỀ TỘI ÁC ĐẦU ĐỘC BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM (cập nhật đợt cuối, tổng cộng 2940 người ký)

Vụ nước biển miền Trung bị nhiễm độc nặng nề, mà chứng cứ là hàng chục tấn cá biển lớn nhỏ chết giạt vào bờ từ đầu tháng 4/2016 vẫn tiếp tục đến hôm nay, lan từ Hà Tĩnh, vào Quảng Bình, Quảng Trị, đến Thừa Thiên – Huế, …đã gây ra sự phẫn nộ chưa từng có trong toàn thể nhân dân Việt Nam.

Đại hoạ thảm khốc trên không chỉ hủy hoại ngư trường của hàng vạn người dân ven biển miền Trung, hủy hoại môi sinh ven bờ, gây ra tình trạng lan tràn thực phẩm độc hại cho các vùng khác, mà còn gây hậu quả nghiêm trọng và lâu dài đối với các ngành kinh tế khác của Việt Nam như dịch vụ nghề cá, sản xuất muối, nuôi trồng thủy hải sản ven sông biển, du lịch, các dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng ven biển…

Tình trạng ô nhiễm biển nặng nề như trên không chỉ gây hậu quả xấu đối với kinh tế biển Việt Nam mà chắc chắn sẽ lan sang một số nước khác trong khu vực.

Đây là một tội ác hủy hoại môi trường sinh thái và diệt chủng tiềm tàng. Trước mắt là cá và các loài thủy hải sản chết hàng loạt, và đã có người chết; sau đó sẽ gây ra bệnh tật nguy hiểm cho con người và các vật nuôi như đã từng xảy ra ở một số nơi trên thế giới trước đây cùng nhiều hệ lụy chưa thể lường hết được.

Cho đến hôm nay, mặc dù được một số thế lực bao che và tìm cách hoãn binh để phi tang, nhiều bằng chứng đã chỉ ra nghi phạm số một của vụ đầu độc biển Vũng Áng: Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Đài Loan đóng tại Vũng Áng Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) đã xả số lượng lớn chất cực độc ra biển trong quá trình súc rửa đường ống xả thải.

Vụ Formosa càng bộc lộ rõ hơn sự vô trách nhiệm, vô cảm và bất chấp lợi ích quốc gia, cuộc sống của người dân, cũng như bất lực của cả một hệ thống quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương trước một đại nạn quy mô lớn của quốc gia, khi vụ việc được người dân phát hiện gần một tháng mới có sự khởi động điều tra. Sự chậm trễ ấy rất nhiều khả năng đã tạo điều kiện cho nghi can có thì giờ xoá tang tích để thoát tội.

Người dân càng phẫn nộ trước phát ngôn hàm ý bao che cho nghi phạm, đánh lừa, xoa dịu dư luận của một số quan chức cấp bộ và tỉnh, trước hành vi hết sức khó hiểu của người đứng đầu Đảng Cộng sản – tổ chức tự cho mình độc quyền lãnh đạo toàn diện quốc gia – đã đến thăm nghi can số một, thay vì thăm hỏi người dân bị nạn, đúng vào thời điểm mọi mũi dùi công luận chĩa hết vào nghi can ấy.

Không thể không nhắc đến những ưu đãi khác thường mà lãnh đạo Hà Tĩnh và trung ương đã dễ dãi cấp cho Formosa Hà Tĩnh, từ thời hạn sử dụng dài hết mức (70 năm) đối với một diện tích đất đai rộng lớn tại một vị trí xung yếu về quốc phòng, đến những lỏng lẻo trong quản lý, như về lao động (với số lượng lớn lao động đơn giản China Đại lục không có giấy phép lao động), về thuế, về kiểm soát nước thải (hoàn toàn lệ thuộc công ty). Những người có quyền quản trị quốc gia đã cho phép Formosa Hà Tĩnh được hoạt động như một đặc khu, các cơ quan chức năng của Việt Nam không dễ gì được vào để kiểm tra kiểm soát về an toàn môi trường cũng như mọi hoạt động của nó, như thực tế đã cho thấy trong vụ cá chết vừa qua.

Trước đại nạn biển miền Trung nhiễm độc và những hệ lụy của nó, chúng tôi, những người tha thiết với vận mệnh đất nước, yêu cầu nhà cầm quyền:

1/ Thi hành mọi biện pháp hỗ trợ người dân ven biển miền Trung nạn nhân vụ biển bị nhiễm độc khôi phục sự sống cả trước mắt và lâu dài.Tạm đình chỉ ngay việc sử dụng đường ống xả thải này trước khi các cơ quan chức năng bảo đảm được công tác kiểm tra an toàn nước thải do nó xả ra biển.

2/ Sử dụng mọi quyền lực nhà nước và biện pháp cần thiết, huy động mọi lực lượng xã hội như giới khoa học kỹ thuật, luật gia, nhà báo độc lập, nếu cần thì mời cả chuyên gia quốc tế, để nhanh chóng đưa thủ phạm vụ đầu độc biển miền Trung ra trước pháp luật; trừng trị nghiêm khắc, đích đáng, bắt chúng bồi thường mọi thiệt hại về người và của cho người dân bị liên lụy, cho những tác hại môi sinh của nước nhà.

3/ Gấp rút điều tra để trả lời câu hỏi: Vì sao Formosa, một công ty sản xuất thép với công nghệ lạc hậu và những thành tích bất hảo phá hoại môi sinh ở nhiều nước, như gần đây đã bộc lộ, lại được hưởng những ưu đãi chưa từng có, vi phạm chủ quyền quốc gia như thế?

4/ Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, không để Formosa thi hành việc xả thải gây ô nhiễm từ từ thay vì gây độc cấp tính như vừa qua, làm công luận phẫn uất. Hậu quả của biện pháp đối phó này sẽ là cá, người và biển chết từ từ.

5/ Sẵn sàng xoá bỏ dự án Formosa, nếu những nguy hiểm tiềm tàng mà dự án gây ra không thể triệt tiêu được.

6/ Kỷ luật các quan chức trung ương và địa phương vô trách nhiệm và có thể có tham nhũng, tiêu cực trong việc xử lý vụ đầu độc biển miền Trung.

Đây là giọt nước tràn ly sau quá nhiều tai hoạ do các dự án từ khai khoáng (như bauxite Tây Nguyên) đến thủy điện, nhiệt điện, chế biến… tràn lan khắp đất nước bất chấp những cảnh báo tâm huyết của trí thức và nhân dân. Đã đến lúc nhà cầm quyền phải nghiêm túc rà soát, điều chỉnh, nếu cần thì hủy bỏ các dự án bất lợi cho sự phát triển bền vững, cho an ninh quốc phòng, nhất là các dự án của China, không để tiếp tục xảy ra những tai hoạ về môi sinh cũng như về các mặt khác.

Người dân Việt Nam quyết không chọn con đường tăng trưởng kinh tế với cái giá hi sinh môi sinh của đất nước, hi sinh quyền lợi của dân nghèo, hisinh chủ quyền quốc gia;

Người dân Việt Nam quyết không chấp nhận những kẻ cầm quyền ngu dốt, tham lam, bán rẻ dân tộc vì lợi lộc, tham vọng cá nhân và phe đảng;

Người dân Việt Nam quyết không chịu chết thảm như những con cá nhiễm độc ở Biển Đông!

DANH SÁCH KÝ TÊN VÀO TUYÊN BỐ VỀ TỘI ÁCĐẦU ĐỘC BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM

ĐỢT 1

1. Nguyễn Quang A, TS Khoa học Điện tử viễn thông, nguyên Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển IDS, nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Hà Nội

2. Hoàng Hưng, nhà thơ, nguyên Trưởng ban Văn hoá-Văn nghệ báo Lao Động, TPHCM

3. Phạm Gia Minh, TS Kinh tế, Hà Nội

4. Trần Minh Thảo, viết văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng

5. Bùi Minh Quốc, nhà thơ, nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ Lâm Đồng

6. Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang

7. Phan Hoàng Oanh, TSHoá, TPHCM

8. Vũ Trọng Khải, PGS TS Kinh tế, nguyên Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý nông nghiệp II, TPHCM

9. Phạm Nguyên Trường, dịch giả, Vũng Tàu

10. Nguyễn Xuân Diện, TS Hán-Nôm, Hà Nội

11. Vũ Ngọc Tiến, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

12. Đào Tiến Thi, Thạc sĩ Ngữ văn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội

13. Vũ Thư Hiên, nhà văn, Pháp

14. J.B. Nguyễn Hữu Vinh, kỹ sư, nhà báo tự do, Hà Nội

15. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TPHCM

16. Nguyễn Nguyên Bình, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội

17. Nguyễn Đăng Hưng, GS Danh dự Đại học Liège Bỉ, TPHCM

18. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), nhà báo, TPHCM

19. Phạm Toàn, nhà văn, nhà giáo dục, người sáng lập nhóm giáo dục Cánh Buồm, Hà Nội

20. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An

21. Ý Nhi, nhà thơ, TPHCM

22. Hoàng Lại Giang, nhà văn, TPHCM

23. Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, TPHCM

24. Tô Lê Sơn, kỹ sư, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, TPHCM

25. Nguyễn Huệ Chi, GS Văn học, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội

26. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội

27. Trần Đức Quế, chuyên viên Bộ Giao thông Vận tải hưu trí, Hà Nội

28. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn, Đà Lạt

29. Nguyễn Ngọc Giao, giảng viên Đại học về hưu, Pháp

30. Phạm Tư Thanh Thiện, nhà báo, Pháp

31. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TPHCM

32. Trần Ngọc Sơn, kỹ sư, Pháp

33. Nguyễn Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp

34. Nguyễn Đăng Quang, Đại tá, nguyên cán bộ Bộ Công an, Hà Nội

35. Tô Hải, nhạc sĩ, Sài Gòn

36. Lâm Thị Ái, Nội trợ, Sài Gòn

37. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ, Sài Gòn

38. Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TPHCM

39. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, Hà Nội

40. Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội

41. Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu), TSSinh học, Đà Lạt

42. Nguyễn Tường Thụy, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Hà Nội

43. Trần Tiến Đức, nhà báo độc lập, đạo diễn truyền hình và phim tài liệu, Hà Nội

44. André Menras – Hồ Cương Quyết, nhà giáo, Pháp

45. Vũ Linh, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Hà Nội

46. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ Ưu tú, Hà Nội

47. Nguyễn Thị Mười, TPHCM

48. Lê Phú Khải, nhà báo, nguyên phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long, TPHCM

49. Nguyễn Khắc Mai, nhà nghiên cứu, Giám đốc Trung tâm Minh Triết, Hà Nội

50. Trần Thị Băng Thanh, PGS TS Văn học, Hà Nội

51. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, Hội An

52. Lưu Trọng Văn, nhà báo, TPHCM

53. Nguyễn Thanh Giang, TS Địa chất, Hà Nội

54. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, nhà văn, Hoa Kỳ

55. Trần Thị Tuyết, thành viên Cánh Buồm, nhân viên Nhà xuất bản Tri Thức, Hà Nội

56. Mạc Văn Trang, PGS TS Tâm lý học, Hà Nội

57. Vũ Thế Khôi, Nhà giáo Ưu tú, nguyên Trưởng khoa Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Hà Nội

58. Nguyễn Thị Thanh Bình, nhà văn, Hoa Kỳ

59. Dương Thuấn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa, Hà Nội

60. Bùi Hiền, nhà thơ, Canada

61. Thuỳ Linh, nhà văn, Hà nội

62. Lê Mai Đậu, chuyên viên Địa chất Công trình (hưu trí), Hà Nội

63. Nguyễn Duy, nhà thơ, TPHCM

64. Từ Quốc Hoài, nhà thơ, TPHCM

65. Hoàng Minh Tường, nhà văn, Hà Nội

66. Trần Kiêm Đoàn, TS Tâm lý học, GS, nhà văn, Hoa Kỳ

67. Thụy Khuê, nhà nghiên cứu văn học – lịch sử, Pháp

68. Lê Hiền Đức, Hà Nội

69. Nguyễn Thái Nguyên, TSKinh tế Nông nghiệp, Hà Nội

70. Lê Tuấn Khanh, Sài Gòn

71. Nguyễn Huy Chương, San Jose, Hoa Kỳ

72. Lê Thanh Bình, kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế, Huế

73. Phan Thành Vinh, Bình Định

74. Manh Phu Nguyen, Philadelphia, PA, USA

75. Nguyễn Văn Nhân, Thạc sĩKinh tế, Khánh Hòa

76. Nguyễn Minh Tâm (Lộc Sơn Hải), giáo viên, Krông Buk, Đắc Lắc

77. Nguyễn Thanh Tâm, cựu Phó Chủ tịch Nội vụ Ban Chấp hành Cộng đồng Việt NamOregon, Portland, Oregon, Hoa Kỳ

78. Nguyễn Hùng Cường, nhân viên văn phòng, Hà Nội

79. Nguyễn Thị Khánh Trâm, hưu trí, TPHCM

80. Hà Văn Thùy, nhà văn, TPHCM

81. Chien Tran, Nürnberg, Đức

82. Nguyễn Anh Tuấn, Tester – Coder Web & Application, Sài Gòn

83. Văn Thị Nghĩa, giáo viên về hưu, Phan Thiết, Bình Thuận

84. Trịnh Quốc Hậu, thương nhân, TP Ninh Bình, Ninh Bình

85. Đinh Đức Long, TS, bác sĩ Y khoa, TPHCM

86. Đặng Công Thiệu, kinh doanh, Nha Trang, Khánh Hòa

87. Ngô Hoàng Hưng, kinh doanh, Sài Gòn

88. Tăng Bá Hùng, giáo viên cấp 2, Hải Dương

89. Lê Phước Sinh, dạy học, Sài Gòn

90. Antôn Phan Trọng Khánh, Nghệ An

91. Trần Song Hào (Sao Hồng), hưu trí, TP Nha Trang, Khánh Hoà

92. Nguyễn Trọng Thành, công dân Việt Nam, Vilnius, Lithuania

93. Thành Đoàn, kỹ sư phần mềm, Thạc sĩ, London, Vương quốc Anh

94. Nguyễn Anh Tuấn, kỹ sư, Hà Nội

95. Phạm Thanh Nghiên, thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam, cựu Tù nhân Lương tâm, Hải Phòng

96. Huỳnh Anh Tú, thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam, Sài Gòn

97. Vũ Chí Cương, giáo viên, Hải Dương

98. Trần Tuấn Lộc, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, kế toán trưởng, TPHCM

99. Nguyễn Văn Hải, kỹ sư, Tân Bình, TPHCM

100. Nguyễn Thanh Nhàn, thương binh, giáo viên nghỉ hưu, Hà Đông, Hà Nội

101. Đào Hiếu, nhà văn, TPHCM

102. Le Thanh Hong, TPHCM

103. Lê Vương, giáo viên, Thanh Hóa

104. Nguyễn Thị Hoàng Ý, sinh viên, điều tra viên tự do, TPHCM

105. Nguyễn Hoàng Khôi, TPHCM

106. Hoàng Quân, sinh viên, Tampa, Hoa Kỳ

107. Tiết Hùng Thái (Hiếu Tân), dịch giả, Vũng Tàu

108. Nguyễn Gia Hảo, chuyên gia tư vấn độc lập (Kinh tế Đối ngoại), nguyên thành viên Tổ tư vấn thủ tướng chính phủ Võ Văn Kiệt, Hà Nội

109. Ly Hoàng Ly, nghệ sĩ thị giác, TPHCM

110. Đoàn Thanh Liêm, luật sư đã nghỉ hưu, Califonia, Hoa Kỳ

111. Nguyễn Đình Nguyên, TS, bác sĩ, Australia

112. Trần Trung Chính, nhà báo, Hà Nội

113. Hoàng Dũng, PGS TS, TPHCM

https://boxitvn.blogspot.com/2016/04/tuyen-bo-ve-toi-ac-au-oc-bien-mien.html

 

SUY NGHĨ VỀ VÀI CON SỐ

(GS NGUYỄN ĐÌNH CỐNG, HÀ NỘI)

Đó là những con số, những ngày tháng liên quan đến “Tuyên bố về tội ác đầu độc biển miền Trung việt Nam”.

Trước hết xin điểm qua vài sự kiện. Hiện tượng cá chết được thông tin rộng rãi vào ngày 6 tháng 4. Đến ngày 20 tháng 4 việc cá chết trắng bờ biển đã quá trầm trọng, đã có nhiều bằng chứng do nước thải của Formosa. Ngày 22 tháng 4 tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Hà Tĩnh và cơ sở Formosa, không nói gì đến cá chết. Ngày 26 tháng 4 trang mạng Boxitvn đăng Tuyên bố về tội ác đầu độc biển Miền Trung Việt Nam, đợt đầu có 113 người ký tên. Việc lấy chữ ký được tiến hành trong 20 ngày, kết thúc vào chiều ngày 15 tháng 5. Kết quả có 2940 người đã ký tên. Ngày 14 tháng 5 Truyền hình an ninh VN công bố lời lên án Bản tuyên bố, ( cho là bản tuyên bố có ý đồ xấu, nguỵ tạo dư luận nhằm lôi kéo, tập họp lực lượng mà các tổ chức cá nhân chống đối thường xuyên sử dụng trong thời gian qua, bản chất là các tổ chức phản động lưu vong và một số phần tử xấu lợi dụng vụ việc và lòng tốt của người dân để kích động kêu gọi tụ tập gây rối theo kịch bản cách mạng đường phố ), cho rằng các ông Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Hưng chịu sự xúi dục của Việt Tân để soạn ra bản tuyên bố. Ngày 15 tháng 5 rất nhiều báo đăng lại lời buộc tội của Truyền hình an ninh. Ngày 16 tháng 5 các ông Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Hưng ra tuyên bố tố cáo và phản đối truyền hình an ninh TV vu cáo trắng trợn, ngang nhiên bôi nhọ danh dự công dân, đòi An ninh TV phải xóa bỏ ngay clip vu cáo, công khai xin lỗi, và các ông giữ quyền đòi truy tố những kẻ đã bịa đặt, vu khống. Cùng ngày 16, GS Phạm Trọng Yêm ký “ Tuyên bố của Bauxite về hành vi vu khống của VTV1 và cơ quan an ninh VN” ; ban vận động Văn đoàn độc lập ra tuyên bố phản đối truyền hình an ninh TV vu cáo Nguyễn Huệ Chi và Hoàng Hưng là các thành viên cùa ban. Ngày 18 /5 tôi viết và công bố bài “ Dối trá và vu cáo đến thế là cùng”

Bây giờ xin nhận xét vài con số. Tuyên bố được đăng ngày 26 tháng 4 là sớm hay muộn ?. Tôi cho là rất kịp thời, còn so với các hoạt động quá chậm trể của cơ quan nhà nước có liên quan thì tuyên bố là khá sớm. Truyền hình an ninh lên án tuyên bố ( thực chất là vu cáo ) vào ngày 14 tháng 5 là quá muộn. Nếu bản tuyên bố đúng là do bọn phản động đưa ra thì phải ngăn chặn kịp thời chứ. Tôi đoán là trong nội bộ của Truyền hình an ninh có một số người còn lương tri đã phản đối việc làm lố bịch, vu cáo, phải tranh luận nhiều lần, tuy chưa ngã ngũ nhưng để chuẩn bị cho sự đàn áp vào ngày 15 mà ngày 14 phải đưa ra lời vu cáo. Sự phản ứng của những người bị vu cáo hoặc có liên quan vào ngày 16/5 là kịp thời, nhanh chóng.

Số người ký tên vào tuyên bố là 2940, nhiều hay ít. Vừa nhiều, vừa ít. Nhiều, vì những tuyên bố tương tự trước đây chưa bao giờ đạt được con số như vậy. Ít, vì so với tình trạng và yêu cầu thì những tuyên bố như thế nên được hưởng ứng của trên 0,1% số dân ( trên 10 vạn ), còn đạt được trên 1% thì mới thực sự có tác dụng tốt. Trong đợt ký tên này có chuyện ký tập thể của 1167 người thôn Xuân hòa, xã Quảng Xuân, Quảng Tạach, Quảng Bình. Có kết quả đó chắc là do một vài người có tinh thần xung phong đã đến từng nhà trong thôn, giải thích và vận động. Đây là việc làm hay, các địa phương khác nên học tập, triển khai. Đó là việc ký tên tập thể. Trong hồ sơ cần ghi rõ tên đơn vị, một vài người đại diện, tổng số người đã ký. Danh sách người ký được gửi kèm theo, có trong hồ sơ mà không cần công bố công khai ( vì quá dài ).

Về số lượng người ký tên ở các địa phương, trong số 2940 người, tôi tìm ra và xếp theo thứ tự như sau :

A- Trong nước : TP Hồ Chí Minh- 395; Hà nội-285; Nghệ An- 143; Hà tĩnh- 39; Khánh Hòa -29; Đà nẵng – 25; Đồng Nai- 21; Lâm Đồng- 19 ; Bà rịa Vũng tàu- 18; Hải Phòng- 13; Thừa Thiên Huế- 12; Quảng Bình – !2 ( kể thêm 1167 của thôn Xuân hòa sẽ là 1179, chiếm đầu bảng ); An Giang -11; Bình Dương- 9; Quảng Ngãi -8; Đăc Lăk- 7; Hải Dương-7; Quảng Trị- 7; Tiền Giang-7; Quảng Nam -6; Bắc Giang- 5; Bình Định-5; Bình Thuận-5; Đồng Tháp-5; Gia Lai-5; Cần Thơ-4; Hội An- 4; Tây Ninh-4; Quảng Ninh-4; Thanh Hóa-4; Nam Định-3; Ninh Bình-3; Bình Phước-3; Thái Bình-2; Tuyên Quang-2; Vĩnh Long-2; Bắc Ninh-2; Bến Tre-2; Kiên Giang -2; Lạng Sơn-2; Bạc Liêu-1; Cà Mau-1; Đăc Nông- 1; Hà Giang -1; Hà Nam-1; Hòa Bình -1; Lai Châu-1; Long An- 1; Ninh Thuận-1; Phú Thọ-1; Phú Yên-1; Sóc Trăng-1; Vĩnh Phúc-1; Sông Bé- 1;

B-Ngoài nước : Hoa Kỳ-216; Đức-81; Australia- 80; ; Pháp- 76; Canada-44; Czech- 38; Nhật- 15; Thụy Sĩ -14; Hàn quốc -9; Anh quốc- 8; Hà lan- 7; Italia-3; Na Uy-3; Hungari-3; Đài Loan- 3; Đan Mạch-2; Philippin-2; Áo-2; Bỉ-2; Balan-2; Thụy Điển-1; Lào-1; Phần Lan- 1; Thái Lan-1; Singapore-1; Nga-1; Lithunia-1; Canberra-1; Newzeland-1; Bồ Đào Nha-1

Mỗi con số trên đây nói lên điều gì. Tôi chỉ làm thống kê và xin dành cho các bạn quan tâm phân tích. Để có được một chữ ký, theo tôi phải có 2 điều kiện. Điều kiện cần là tiếp xúc được thông tin, biết được có tuyên bố như vậy, cách thức gửi chữ ký. Điều kiện đủ là có tinh thần, có cảm xúc, có quan tâm, vượt qua được nỗi sợ hãi.( Đã có trường hợp ký rồi sau xin rút ) .
Khi nhận được bản tuyên bố từ trang mạng Boxitvn, sau khi gửi thông tin đồng ý ký tên ( số 352), tôi copy và gửi Email bản Tuyên bố và lời kêu gọi ký tên cho trên 50 địa chỉ là bạn bè, con cháu. Những ngày sau đó tôi theo dõi xem những ai trong số được tôi gửi email có tên trong danh sách. Tôi hy vọng có khoảng trên 10 người. Thế nhưng theo dõi cho đến cuối cùng chỉ tìm thấy có 3. Rõ ràng trên 50 người được tôi gửi email, trừ một số rất ít có thể không mở thư để đọc, còn phần lớn đã có điều kiện cần, chỉ thiếu điều kiện đủ. Phải chăng họ không quan tâm, không có tinh thần, không có cảm xúc. Không ! Tôi nghĩ không phải như thế mà chủ yếu vì sợ hoặc vì ngại. Người ta sợ đủ thứ, sợ cho bản thân thì ít mà sợ liên lụy đến con cháu nhiều hơn. Một số người bạn đã phê phán tôi không biết nghĩ đến con cháu. Tôi trình bày là chính vì nghĩ đến tương lai lâu dài của con cháu mà tôi trung thực nêu ra những sự thật, nhằm thức tỉnh chúng nó, tránh cho chúng nó khỏi bị biến thành nô lệ, khỏi bị đầu độc, tránh bị hủy diệt. Sau khi nghe tôi phân tích, một số người có vẻ nghe ra và bớt sợ, nhưng nhiều người vẫn ôm lấy nỗi sợ suốt đời. Sau khi thống kê các con số ký tên vào bản Tuyên bố về tội ác đầu độc biển VN tôi cứ suy nghĩ làm sao để dân ta bớt sợ, có như thế mới mong làm được gì đó có ý nghĩa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s