Khúc hát đêm Giao thừa Mậu Tuất 2018

Cảm ơn con cháu cho 2 người già niềm vui bất ngờ đêm Giao thừa Mậu Tuất 2018 (tại nhà mới của họa sĩ Hà Thế Hiển, bạn của Ly Hoàng Ly, ở Houston, TX)

Hoàng Hưng (gia đình): Giao thừa Đinh Dậu -Mậu Tuất 2018
Tái ngộ, xum họp tình cờ ở đất mới gia đình Hoàng Hưng và Hà Thế Hiển…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s