Nghê cổ ở Hà Nội & Nghê đá của cụ Hoàng Thụy Chi

VTV1 tối 3 Tết Mậu Tuất (20 giờ 05 ngày 18/2/2018) có chuyên đề về Nghê cổ của họa sĩ Trần Hậu Yên Thế, trong đó co giới thiệu cặp Nghê ở villa Hoàng Thụy Chi 14 Đường Thành. Xin cảm ơn họa sĩ, VTV, và chia sẻ ở đây để không quên công ơn của tổ tiên họ Hoàng.

http://vtv.vn/video/s-viet-nam-nam-tuat-noi-chuyen-nghe-282402.htm

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s