Tranh của Thanh Thủy in trên tem Pháp

TIN VUI VUI NĂM MỚI: 2 BỨC TRANH CỦA CHÁU THANH THỦY (CHÁU NGOẠI CỐ ĐẠI TÁ HOÀNG THỤY NĂM), HỌA SĨ MẮC CHỨNG DOWN, ĐƯỢC BƯU ĐIỆN PHÁP IN TRÊN TEM MỚI PHÁT HÀNH, ĐÚNG DỊP CHÁU TRÒN 38 TUỔI. BỨC TRANH CÂY HÒNG TRĨU QUẢ CŨNG ĐÃ ĐƯỢC MẠNG VĂN VIỆT CỦA BAN VẬN DỘNG VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP Việt Nam LẤY ĐỂ MỞ ĐẦU SỐ ĐẶC BIỆT XUÂN MẬU TUẤT.
https://vandoanviet.wordpress.com/…/…/13/chao-xuan-mau-tuat/

timbre réel année Mau Tuat 2018

Timbre réel kaki 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s