Tọa đàm “Thoát Trung về văn hóa”

Tọa đàm: “Thoát Trung về văn hóa trên diễn đàn Văn Việt”

 Thời gian: 14:00 – 16 :30, thứ Sáu, ngày 15 tháng 08 năm 2014

Địa điểm: Hội trường tấng 4, Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam,

53 Nguyễn Du, Hà Nội

Tại cuộc tọa đàm, diễn giả tóm lược những ý kiến tham gia cuộc thảo luận “Thoát Trung về Văn hoá” trên Diễn đàn Văn Việt trong tháng 6 và 7 năm 2014.

 

– Điều phối chương trình: GS. Chu Hảo – Giám đốc NXB Tri Thức

– Nhà thơ Hoàng Hưng, người điều phối mục thảo luận “Thoát Trung về Văn hoá” trên Diễn đàn Văn Việt.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s