Giỗ Tổ họ Hoàng Phù Lưu

 

HB4116
Vợ chồng anh cả Hoàng Văn Sơn và vợ chồng HH

Họ Hoàng lập nghiệp ở Phù Lưu đã 19 đời, tới nay chưa thấy gia phả ghi chép các đời trước. Gia phả ghi từ cụ Hoàng Phúc Thịnh trở về sau (khoảng năm 1800 – 1802, đời vua Gia Long).

Cụ Hoàng Phúc Thịnh (ngày giỗ 26/12), cụ bà Chính khổn (bà Cả): Nguyễn Thị… hiệu Từ Hiên (ngày giỗ 15/2). Họ Hoàng ở Phù Lưu thờ cụ Hoàng Phúc Thịnh làm tiên tổ. Cho đến ngày nay, lấy ngày giỗ cụ bà làm ngày giỗ chung cả hai cụ ở nhà thờ Đại Tôn. Mộ cụ Phúc Thịnh táng ở xứ Bính Hạ (thuộc rừng Sặt, Đồng Quang, Từ Sơn). Năm 1956 -1957, di cốt của cụ đã được các cụ Hoàng Thúy Mậu (đời thứ 10), Hoàng Lê Huấn (đời thứ 11), Hoàng Văn Cảnh (đời thứ 11) đưa về để trong nhà thờ Đại Tôn, ngay dưới ban thờ.

giỗ tổ 2
Chữ “Cần” của Vua Thiệu Trị viết trên tường nhà thờ họ Hoàng

Cụ Hoàng Văn Định, tức Hoàng Huy Thành, là con thứ ba của cụ Khiêm Tốn và cụ bà Từ Đạo. Cụ đặt hiệu là Từ Hiên, thụy: Đôn Túc Phủ Quân, sinh năm Ất Mão (1795), niên hiệu Cảnh Thịnh thứ nhất nhà Tây Sơn. Cụ đỗ Cử nhân khoa Ất Dậu (1826), niên hiệu Minh Mệnh thứ 6. Làm quan đến chức Giám sát Ngự sử đạo Hà Ninh. Năm Kỷ Tỵ (1929), niên hiện Bảo Đại thứ 5 được sắc phong Triều liệt Đại phu, Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ(10), Quang lộc Tự Khanh(11). Cụ mất giờ Thìn ngày 21/6 năm Ất Hợi (8/5/1875), niên hiệu Tự Đức thứ 28, thọ 81 tuổi.

Cụ Hoàng Văn Định có công làm lại nhà thờ Đại Tôn họ Hoàng thờ cụ Hoàng Phúc Thịnh. Trước đây, nhà thờ Đại Tôn đã được các cụ Hoàng Huy Thưởng và Hoàng Công Luận xây dựng vào năm Đinh Tỵ (1798). Nhưng về sau trong họ có việc, nhà thờ phải bán đi. Năm Ất Mão, niên hiệu Tự Đức thứ 8 (1855), cụ Hoàng Văn Định đã làm lại nhà thờ Đại Tôn họ Hoàng, sau khi làm quan cần kiệm thanh bạch dành dụm hơn 20 năm, ở xóm Ngõ Nghè, làng Phù Lưu. Nhà thờ Đại Tôn họ Hoàng và nhà thờ Cụ Ngự đã được công nhận là di tích văn hóa tỉnh Bắc Ninh (QĐ 1381/QĐ-UBND ngày 27/11/2013). Hàng năm đến ngày giỗ cụ Hoàng Phúc Thịnh và cụ bà Từ Hiên, là ngày giỗ Tổ 15/2 âm lịch, con cháu họ Hoàng ở nhiều nơi lại đến nhà thờ Đại Tôn cúng giỗ. Ngoài số con cháu ở Phù Lưu, Hà Nội thì nhiều năm còn có con cháu ở Gia Viễn, Ninh Bình; Phú Xuyên; Duy Tiên, Hà Nam; Lào Cai về cúng giỗ.

giỗ tổ 5
Chữ “Phúc” hình rắn 200 năm
giỗ tổ 6
Chữ “thọ” hình phượng 200 năm

 

Năm nay, 15/2 âm lịch nhằm ngày 31/3/2018, Giỗ cụ Hoàng Phúc Thịnh cũng là ngày khánh thành đại tu nhà thờ Đại Tôn (sau 220 năm).

giỗ tổ 7

Hoàng Hưng là cháu đời thứ 11 của cụ Hoàng Phúc Thịnh. Em trai là Hoàng Thuỵ Lạng, liệt sĩ chiến tranh chống Mỹ

giỗ tổ 3

(Tư liệu về họ Hoàng rút từ bản thảo sách “Giữ nếp nhà” của Hoàng Văn Sơn, sắp xuất bản)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s