Trình diễn Thơ Hoàng Hưng và Hoàng Ly

Văn Việt giới thiệu: trình diễn Thơ của Hoàng Hưng và Hoàng Ly “Cha và Con và Thơ” tại Trung tâm Văn hoá Pháp l’Espace Hà Nội (trong chương trình “Mùa Xuân của các nhà thơ – Printemps des Poetes” hằng năm) năm 2008

 

https://youtu.be/uhsBEZ-skyw

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s