Chia sẻ của Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển- Think Tank SENA nhân ngày 30/4/2018

Văn Việt nhận được tài liệu sau do Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển – Think Tank SENA (Hà Nội) chia sẻ nhân ngày 30/4/2018. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

1) THƯ GỬI LÃNH ĐẠO

2) VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA THINK TANK

3) GIAI ĐOẠN MỚI – VIỆT NAM CÙNG NGHĨ, CÙNG LÀM VỚI THẾ GIỚI

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s