TUYÊN BỐ VỀ TÌNH HÌNH ĐẤT ĐAI, CHÙA LIÊN TRÌ, NHÀ THỜ VÀ TU VIỆN DÒNG MẾN THÁNH GIÁ Ở THỦ THIÊM

tie1bb87n-c3adch-the1bba7-thic3aam-1511501865068SỰ SỰ VIỆC VÀ NHẬN ĐỊNH

Tuần qua việc bạch hóa thông tin về tình hình giải tỏa đất đai ở bán đảo Thủ Thiêm suốt 20 năm qua đã khiến toàn xã hội choáng váng. Giữa thành phố lớn nhất nước, lợi ích thiết thân của hàng ngàn cư dân là quyền sống, quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo đã bị xâm phạm nghiêm trọng.

Chính quyền ở một thành phố trực thuộc trung ương ngang nhiên bác bỏ hiệu lực của một văn bản lập quy của Thủ tướng Chính phủ. Điều đó không chỉ bộc lộ rõ nạn vô pháp trong thể chế độc tài toàn trị của nhà nước đương quyền, mà còn một lần nữa phơi bày rõ gốc rễ của vấn đề là đất đai bị đặt dưới chế độ sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Theo đó, những dự án đầu tư phát triển đô thị trở thành cơ hội cho quan chức hối mại quyền thế, làm giàu bằng tước đoạt đất đai của người dân với giá đền bù rẻ mạt.

Sự tước đoạt hoang dã không chỉ diễn ra ở Thủ Thiêm. Khắp nơi trong cả nước hàng vạn dân oan đã đội đơn và giăng biểu ngữ đòi quyền sống và đòi công lý trước trụ sở Quốc hội, văn phòng các cơ quan hành pháp trong hơn hai chục năm qua. Thế nhưng, tiếng dân oan không được lắng nghe và nạn vô pháp vẫn ngang nhiên bất trị.

YÊU CẦU 

Trước tình hình nghiêm trọng nêu trên, chúng tôi – các tổ chức xã hội dân sự và người Việt trong và ngoài nước – đồng lòng đưa ra những yêu cầu sau:

– Trả lại cho dân, Chùa Liên Trì, Nhà Thờ và Tu Viện Dòng Mến Thánh Giá ở Thủ Thiêm… phần đất không có trong Quy hoạch ban đầu theo văn bản lập quy của Thủ tướng, và đền bù thoả đáng cho những nạn nhân đã bị cưỡng chế oan ức.

– Nghiêm trị các tổ chức và cá nhân vô trách nhiệm, lộng quyền, chà đạp đời sống của dân, luật pháp và đạo lý dân tộc.

– Chấm dứt ngay việc cưỡng bức thu hồi đất trái nguyện vọng của người dân mà chính quyền ở các địa phương đang thực hiện.

– Lập ban thanh tra có sự tham gia của cộng đồng xã hội (đại diện những người có quyền sử dụng đất), rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện quy hoạch phát triển đô thị trên cả nước.

– Công nhận và hiến định chế độ đa sở hữu đối với đất đai trên cả nước.

– Công nhận và cho đăng ký các Hội đồng đại diện quyền lợi và ý nguyện của người sử dụng đấttrên khắp cả nước, và trả lại cho toàn dân quyền tự do lập hội.

Lập ngày 19 tháng 5 năm 2018

Quí tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên vào Tuyên bố này, xin ghi rõ tên tổ chức và người đại diện/ họ tên cá nhân và nghề nghiệp, chức vụ (nếu có), nơi cư trú (tỉnh/thành phố, quốc gia), gửi về địa chỉ: tuyenbothuthiem2018@gmail.com.

Kết thúc nhận chữ ký vào lúc 18 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2018 giờ Việt Nam

(24 tổ chức, 491 cá nhân ký tên)

BẢN TIẾNG ANH:

Thủ Thiêm Petition Announcement Regarding Land Issues in Thủ-Thiêm, Including Liên-Trì Temple and Lovers Of The Holy Cross.

SITUATION

Last week, the shocking revelation of new information regarding land grab in Thủ-Thiêm, which has been going for twenty years, has left many people stunned. In the middle of the largest city in the country, the rights to live and to worship for of thousands of denizens have been seriously violated. A city administration operating under the jurisdiction of the central government has in fact overriden an official decision issued by the Prime Minister’s office. This brazen act not only showed how lawlessness has severely infected the current totalitarian regime, it also revealed that the root of the problem is the constitutionalized notion that all lands “belong to all people” but shall be “managed by the state”. This has led, not surprisingly, to land use and investment projects becoming opportunities for government officials to buy and sell information and influence, to enrich themselves by forcing homeowners out of their ancestral lands at dirt cheap prices. Needless to say, Thủ-Thiêm is not the only victim of this state-sanctioned savagery. For decades, thousands of land grab victims all across the country have been taking their grievances to the doors of Congress and other government offices. All to no avail.

REQUESTS

In the face of this grave situation, civil societies and individuals inside Vietnam as well as abroad formally issue the following requests: – Give back to Liên-Trì Temple and Lovers of the Holy Cross Convent their properties which never were part of the urban expansion plan in the first place, according to the original Prime Minister directive; pay restitution to those whose properties were unfairly or illegally taken. – Stop immediately all illegal land grabs being carried out by local authorities against rightful owners. – Prosecute to the maximum extent of the law those responsible for destroying people’s lives, for flouting the rule of law, and for desecrating our national values. – Create an Inspection Panel that includes members of civil societies (representatives for land grab victims) to thoroughly review the process of urban planning and monitor its execution across the country. – Amend the Constitution to allow both public and private ownership of land. – Allow the formation of organizations representing land owners in order to protect their interests; give back to the citizens their constitutional right to association.

Organizations who wish to sign this petition please email your organization’s official name as well as its representative. Individuals please put your full name, occupation and/or title (if applicable), city and country of residence. Send your information to: tuyenbothuthiem2018@gmail.com

BẢN TIẾNG PHÁP

DECLARATION 

sur la question de la propriété de la terre, 

la restitution de la pagode Liên Trì, de l’église

et du couvent de l’ordre des Amantes de la Croix 

de Thủ Thiêm

FAITS ET ANALYSE

La publication d’informations sur l’état des expropriations de terres au cours des deux dernières décennies dans la péninsule de Thủ Thiêm a provoqué, depuis une semaine, une grande onde de choc dans la société vietnamienne tout entière. Le droit de vivre, la liberté de croyance de milliers d’habitants de la plus grande métropole du pays ont été gravement violés.

Les autorités d’une ville relevant du gouvernement central ont ouvertement invalidé un un texte règlementaire du Premier ministre. Tout en manifestant l’absence de toute légalité dans un régime totalitaire, cette violation a mis en lumière l’origine de la question, à savoir : le régime de propriété foncière qui considère que la terre est « propriété de la nation toute entière ». Sa conséquence est que les projets de développement urbain constituent une source de corruption et d’enrichissement pour les hommes au pouvoir qui exproprient la population contre des dédommagements dérisoires.

Ces expropriations sauvages ne se sont pas produites que dans le quartier de Thu Thiem.

Partout dans le pays, les victimes d’expropriation ont porté leurs plaintes, avec des banderoles réclamant le droit de vivre et à la justice, devant le siège de l’Assemblée Nationale, les organes exécutifs depuis plus deux décennies et plus. Leurs réclamations n’ont trouvéaucun écho dans le règne de l’illégalité insolente.

REQUETES

Etant donnée la gravité de la situation, nous – organisations et personnes issues de la société civile, au Vietnam comme à l’étranger – formulons unanimement les demandes suivantes :

– Rendre à la population, au temple bouddhique Liên Trì, à l’Eglise et à l’Ordre des Amantes de la Croix de Thủ Thiêm toutes les terres… non prévues à la réquision dans le Plan initial d’aménagement du territoire entériné par le Premier Ministre; dédommager de manière appropriée les victimes de l’expropriétation abusive.

– Punir sévèrement les organes et individus irresponsables qui ont commis des abus de pouvoir, foulant au pied la vie des gens, la loi et l’éthique de la nation.

– Mettre fin sans tarder aux expropriations contraires à la volonté de la population, et auxquelles des autorités locales continuent de procéder.

– Constituer des commissions d’inspection avec la participation de la communuté (représentant les personnes possédant le droit d’usage des terres), ré-examiner les procédures d’exécution de tous les plans d’aménagement urbain dans l’ensemble du pays.

– Reconnaitre et inscrire dans la Constitution le droit de propriété plurielle de la terre dans le pays tout entier.

– Reconnaitre et enregistrer les Conseils représentatifs des intérêts et aspirations des usagers des terres dans tout le pays, et rendre au peuple la liberté d’association.

Le 19 mai 2018

Les organisations désirant s’associer à cette déclaration sont priées de préciser leur représentant, les particuliers de donner leur nom entier, profession et fonction, lieu de résidence, et de les envoyer à l’adresse email suivante: tuyenbothuthiem2018@gmail.com

 

DANH SÁCH TOÀN BỘ NHỮNG TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN KÝ TÊN

(24 tổ chức, 491 cá nhân)

 

Tổ chức:

 1. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Nhà báo Lê Phú Khải, Sài Gòn
 2. Diễn đàn Bauxite Việt Nam. Đại diện: GS Phạm Xuân Yêm & GS Nguyễn Huệ Chi
 3. Nhóm Vì Môi Trường. Đại diện: Nguyễn Thị Bích Ngà, nhà báo tự do, Sài Gòn
 4. Khối tự do Dân chủ 8406. Đại diện: Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa
 5. Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Lm Nguyễn Hữu Giải, Lm Nguyễn Công Bình
 6. Hội Cựu Tù nhân Lương tâm. Đại diện: Bs Nguyễn Đan Quế, Lm Phan Văn Lợi
 7. Tập Hợp Quốc Dân Việt. Đại diện: Ngô Kiến Huy, Nguyễn Chí Phong và LM Nguyễn Văn Lý
 8. Phong trào Thăng Tiến Việt Nam. Đại diện: Hoàng Lê Hy Lai và Nguyễn Trung Kiên
 9. Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Đại diện: Hòa Thượng Thích Không Tánh, Thượng Tọa Thích Vĩnh Phước
 10. Người Bảo vệ Nhân quyền. Đại diện: Thạc sĩ Vũ Quốc Ngữ
 11. Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức. Đại diện: Chủ tịch Bs Hoàng Thị Mỹ Lâm, Berlin
 12. Hội Thân Hữu Cố Đô Huế. Đại diện: Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh
 13. Hội Bầu Bí Tương Thân (BBTT). Đại diện: ông Nguyễn Lê Hùng
 14. Phong trào Lao động Việt (Công đoàn độc lập). Đại diện: Chủ tịch, Đỗ Thị Minh Hạnh
 15. Ủy ban chống Văn hóa Tôn giáo vận Cộng sản. Đại diện: Ms Nguyễn Công Chính
 16. Hội hỗ trợ nạn nhân bạo hành. Đại diện: Bs, Ts Đinh Đức Long
 17. Hội Dân đòi Quyền sống. Đại diện: Hồ Thị Bích Khương
 18. Hội Thánh Tin lành Mennonite Cộng Đồng. Đại diện: Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng
 19. Phong trào Liên đới Dân oan VN. Đại diện: Trần Ngọc Anh, Dân oan, Xuyên Mộc, BR-VT
 20. Nhóm Đáp lời Sông núi Na-Uy. Đại diện: Hiệp Nguyễn

21.Hội Dân Oan Ba Miền. Đại diện: Ông Nguyễn Trường Chinh

 1. Hội Phụ Nữ Nhân Quyền. Đại diện: Bà Trần Thị Hài
 2. Diễn Đàn Dân Chủ Đuốc Việt. Đại diện: Lưu Hoàn Phố, Thái Hằng
 3. Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại. Đại diện: Phạm Hồng Lam, Điều hợp viên

 

 

Cá nhân:

 1. Nguyên Ngọc, Nhà văn, TP Hội An, Quảng Nam
 2. Nguyễn Khắc Mai, Nhà nghiên cứu, Cựu cán bộ Ban dân vận TW, Hà Nội
 3. Trần Văn Long, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn TpHCM
 4. Nguyễn Quang A, TS, Diễn đàn Xã hội dân sự, Hà Nội
 5. Nguyễn Đăng Quang, Đại tá, nguyên cán bộ Bộ Công An, Hà Nội
 6. Võ Văn Thôn, nguyên CB Khu đoàn Sài Gòn – Gia Định- Chợ Lớn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TpHCM
 7. Hoàng Hưng, Nhà thơ-nhà báo tự do, Sài Gòn
 8. Huỳnh Sơn Phước, Nhà báo tự do, CLB LHĐ, Hội An
 9. Lê Thân, cựu tù Côn Đảo, Hưu trí, CLB LHĐ
 10. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), Nhà báo tự do, CLB LHĐ, Sài Gòn
 11. Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, CLB LHĐ, Sài Gòn
 12. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ Ưu tú, CLB LHĐ, Sài Gòn
 13. Mai Thái Lĩnh, Nhà nghiên cứu, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt, Lâm Đồng
 14. Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang, Khánh Hòa
 15. Phan Đắc Lữ, Nhà Thơ, CLB LHĐ, Sài Gòn
 16. Nguyễn Bá Tùng, Tiến sĩ, nguyên Điều hợp Mạng lưới Nhân quyền VN, Cali, Hoa Kỳ
 17. Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt
 18. Trần Văn Bang, Kỹ sư, CLB LHĐ, Sài Gòn
 19. Phạm Đỗ Chí – Chuyên gia kinh tế – Florida Hoa Kỳ
 20. Vũ Trọng khải, PGS, TS, chuyên gia kinh tế nông nghiệp ở Tp HCM
 21. Tôn Quang Trí, nguyên PGĐ Sở Công Thương TpHCM
 22. Trần Minh Thảo, Nhà văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng (CLB Phan Tây Hồ)
 23. Bùi Minh Quốc, Nhà thơ, Đà Lạt, Lâm Đồng
 24. Phan Thị Hoàng Oanh, TS. Hoá, Sài Gòn
 25. Tiêu Dao Bảo Cự, Nhà văn, Đà Lạt, Lâm Đồng
 26. Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM
 27. Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ, Hà Nội
 28. Nguyễn Thị Khánh Trâm, Hưu trí, Sài Gòn
 29. Thiều Thị Tân, cựu tù Côn Đảo, CLB LHĐ, Sài Gòn
 30. Phạm Toàn, Nhà nghiên cứu giáo dục, Hà Nội
 31. Nguyễn Đăng Hưng, Giáo sư danh dự trường Đại học Liège, Bỉ, sống ở Sài Gòn
 32. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội.
 33. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội
 34. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia
 35. Trần Rạng, Nhà giáo hưu trí, CLB LHĐ, Sài Gòn
 36. Phạm Đình Trọng, Nhà văn. Sài Gòn
 37. Phạm Bá Hải, Cựu Tù nhân lương tâm, Sài Gòn.
 38. Lê Bảo Nhi, Nhà báo tự do, Sài Gòn
 39. Nguyễn Thị Phương Thảo
 40. Bùi Nghệ, Hưu trí, Sài Gòn
 41. Võ Hồng Ly, Q2, Sài Gòn
 42. Nguyễn Đan Quế, Bác sĩ, Sài Gòn
 43. Nguyễn Thanh Loan, Giáo viên tự do, Sài Gòn
 44. Trịnh Toàn, làm nông nghiệp, Bình Dương
 45. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó TBT báo Sài Gòn Giải Phóng, TpHCM, CLB LHĐ
 46. Đào Công Tiến, nguyên Hiệu trưởng trường Đại Học Kinh Tế, TpHCM
 47. Hồ Ngọc Nhuận, nguyên Ủy viên UB TW MTTQ, cư trú tại TpHCM
 48. Phạm Nguyên Trường, Dịch giả, Vũng Tàu
 49. Nguyễn Thanh Tâm, cựu Phó Chủ Tịch BCHCĐVN Oregon, Hoa Kỳ
 50. Bùi Diễm Hằng, Q9, Sài Gòn
 51. Văn Thị Khinh, Kinh doanh, Bình Thuận
 52. Đặng Bích Phượng, Hưu trí, Hà Nội
 53. Lê Văn Thiệu, Nhạc sĩ (Triệu Mây), Sài Gòn
 54. Nguyễn Hoài Sơn, Kỹ sư điện tử, An Phú, Q2, TpHCM
 55. Nguyễn Quốc Quân, Bác sĩ, Falls Church, VA22042, Hoa Kỳ.
 56. Phan Quốc Tuyên, Kỹ sư tin học, Thụy Sĩ
 57. Nguyễn Ngọc Sơn, Bác sĩ nghỉ việc, Long Điền, Bà Rịa-VT
 58. Nguyễn Thị Mùi, Giáo viên, Biên Hòa, Đồng Nai
 59. Nguyễn Hữu Nhiên, Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Sài Gòn
 60. Phan Khai, Kỹ sư hệ thống (System engineer), Atlanta, Hoa Kỳ
 61. Đặng Đăng Phước, Giáo viên, Đắk Lắk
 62. Hà Dương Tường, Nhà giáo về hưu, Đại học Compiegne, Cộng hóa Pháp
 63. Đào Tiến Thi, Nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, nguyên UVBCH Hội Ngôn ngữ học VN, Hà Nội
 64. Phùng Chiến, Công nhân, Cựu tù chính trị, Seattle, Wa, Hoa Kỳ
 65. Nguyễn Trung Dân, Nhà báo, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, CN phía Nam
 66. Nguyễn Tường Thụy, Nhà báo tự do, Hội nhà báo Độc lập, Hà Nội
 67. Nguyễn Trọng Chức, Nhà báo tự do, Sài Gòn
 68. Ngô Thị Kim Cúc, Nhà văn-Nhà báo, Sài Gòn
 69. Cao Xuân Lý, Nhà văn, Australia
 70. Đoàn Khắc Xuyên, Nhà báo, TpHCM
 71. Lê Bá Diễm Chi (Song Chi), Nhà báo độc lập, Thạc sĩ Điện ảnh và Truyền hình, Oslo, Na Uy
 72. Nguyễn Thế Quang, Giáo Viên, San Jose, CA, Hoa Kỳ
 73. Ngọc Linh Hoàng, Hưu trí, Canada
 74. Võ Ngọc Anh, Cựu phóng viên Saigon Times Group, Sinh viên Tacoma, Washington, Hoa Kỳ
 75. GB Huỳnh Công Minh, Linh mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn
 76. Nguyễn Quốc Thái, Nhà báo, Sài Gòn
 77. Nguyễn Đình Đầu, Nhà nghiên cứu, Sài Gòn
 78. Vũ Thư Hiên, Nhà văn, Cựu tù Chính trị, Paris, Công hòa Pháp
 79. André Menras–Hồ Cương Quyết, Nhà giáo Pháp-Việt, Pháp
 80. Nguyễn Thái Minh, Kinh doanh, Khánh Hòa
 81. Tân Nguyễn, Oakland, California, Hoa Kỳ
 82. Ngô Thị Thứ, Giáo viên, Sài Gòn
 83. Chí Thảo, Nhà báo tự do, Sài Gòn
 84. Đinh Văn Hải, Kinh doanh, Lâm Đồng
 85. Đỗ Thị Ngọc Quyên, Long Khánh, Đồng Nai
 86. Đoàn Công Nghị, Kinh doanh, Khánh Hòa
 87. Đại gia dình Nguyễn Ngọc Huy. Đại diện: Giáo sư Trần Minh Xuân Elk Grove, CA, Hoa Kỳ
 88. Trần Kim Thập, Giáo chức, Perth, Australia (Úc)
 89. Huỳnh Thu Nguyên, Hưu trí, Úc Châu
 90. Phaolô Lê Xuân Lộc, Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT), Sài Gòn
 91. Huỳnh Nhật Hải, Hưu trí, Đà Lạt
 92. Huỳnh Nhật Tấn, Hưu trí, Đà Lạt
 93. Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành Ủy Đà Lạt
 94. Cao Quang Nghiệp, Giảng viên Đại học, Hamburg, CHLB Đức
 95. Lê Khánh Luận, TS Toán, nguyên giảng viên Đại học Kinh tế TpHCM, CLB LHĐ
 96. Nguyễn Thiên Nghĩa, P17, Q. Bình Thạnh, TPHCM
 97. Nguyễn Trọng Bách, Kỹ sư, Nam Định
 98. Lê Phước Sinh, Giáo viên, Sài Gòn
 99. Mã Lam, Nhà thơ, Sài Gòn
 100. Huỳnh Công Thiên, Giáo viên hưu trí, Sài Gòn
 101. Thiếu Khanh, Nhà thơ, Dịch giả, Sài Gòn
 102. Đinh Đình Điệp, Cựu máy trưởng tàu biển, Đồ Sơn, Hải Phòng
 103. Cao Minh Tâm, Nhà báo, nguyên Trưởng văn phòng miền Nam báo Đời sống và Pháp luật (Hội Luật gia Việt Nam)
 104. Van H Pham, Kỹ thuật viên IT, Brisbane, Australia
 105. Lê Anh Hùng, Nhà báo độc lập, Hà Nội
 106. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, Hà Nội
 107. David Tran, GS Nhà báo, Chicago-IL, Hoa Kỳ
 108. Nguyễn Thị Nguyệt, Giáo viên, Nghệ An
 109. Trần Thanh Triều, Bảo vệ DCCT, Sài Gòn
 110. Nguyễn Kế Quang, Kỹ sư XD, P. Đống Đa, Tp Quy Nhơn, Bình Định
 111. Nguyễn Văn Chinh, Tu sĩ Công giáo, Thừa Thiên Huế
 112. Tô Lê Sơn, Kỹ sư KT, TV CLB LHĐ, TpHCM
 113. Hà Quang Vinh, Hưu trí, Q11, Sài Gòn
 114. Đoàn Văn Tiết, Nhà giáo, Sài Gòn
 115. Hoàng Thanh Hoài, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TpHCM
 116. Võ Lam Duy, Nhà khoa học, Hoa Kỳ
 117. Triệu Sang, Thương binh VNCH, Sóc Trăng
 118. Lê Đỗ Tuân, Kỹ sư, CCB, Hà Nội
 119. Lê Trung Thực, Thương binh, Hưu trí, Đồng Nai
 120. Đặng Hữu Nam, Lm Giáo xứ Mỹ Khánh, GP Vinh, Yên Thành, Nghệ An
 121. Văn Thị Nghĩa, Giáo viên hưu trí, Tp Phan Thiết, Bình Thuận
 122. Nguyễn Đông Yên, GS, TSKH, Hà Nội
 123. Ong Văn Việt, Kinh doanh, Sài Gòn
 124. Nguyễn Duy Tân, Lm Nhà thờ Thọ Hòa, GP Xuân Lộc, Đồng Nai
 125. Văn Phú Mai, Cựu Giáo chức, Quảng Nam
 126. Nguyễn Văn Tạc, Giáo học hưu trí, Hà Nội
 127. Mạc Thái Vũ, Kỹ sư thủy sản, Hóc Môn, Sài Gòn
 128. Nguyễn Thu Giang, Nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp TpHCM
 129. Uyên Vũ, Nhà báo tự do, Garden Grove, Cali, Hoa Kỳ
 130. Tuấn Khanh, Nhạc sĩ, Sài Gòn
 131. Nguyễn Viện, Nhà văn, Sài Gòn
 132. Đỗ Trung Quân, Nhà thơ, Sài Gòn
 133. Nguyễn Mạnh Hùng (Nhà văn Nam Dao), GS TS, Đại học Laval, Quebec, Canada
 134. Huỳnh Ngọc Chênh, Nhà báo, Hà Nội
 135. Nguyễn Thúy Hạnh, Nhà báo tự do, Hà Nội
 136. Đặng Thành Phùng, Sinh viên, Hà Tĩnh
 137. Đỗ Thị Minh Hạnh, Nhà hoạt động công đoàn, Di Linh, Lâm Đồng
 138. Nguyễn Lưu Gia, Sài Gòn
 139. Kiều Việt Hùng, Kiến trúc sư, Ninh Bình
 140. Vũ Thị Vân Mơ, Kinh doanh, Lâm Đồng
 141. Phượng Khánh Đinh, định cư tại Australia (Úc)
 142. Hà Yến Trần, Nội trợ, Dusseldorf, CHLB Đức
 143. Lê Công Bằng, Lao động tự do, Sài Gòn
 144. Đỗ Hồng Thành, Nghiên cứu độc lập, Hà Nội (quê Hưng Yên)
 145. Cao Lập, Hưu trí, California, Hoa kỳ
 146. Ngô Đình Thúc, Khánh Hòa
 147. Lê Kim Oanh, làm tại Schnipke SWLCC in Tucson, Arizona, USA (Hoa Kỳ)
 148. Hà Thúc Huy, TS Hóa học, Sài Gòn
 149. Trương Hồng Liêm, Toulouse, Cộng hòa Pháp
 150. Võ Thị Kiều Ái, Nghề tự do, Đà Nẵng
 151. Đặng Xuân Diệu, Paris, Cộng hòa Pháp
 152. Peter Trần Văn Thành, Lm quản xứ Tam Tòa, GP Vinh, Đồng Hới, Quảng Bình
 153. Vũ Tuân, Kiểm định viên Cơ khí, Strasbourg, Cộng hòa Pháp
 154. Trần Thanh Giang, An Giang
 155. Trần Vũ Anh Bình, Q3, Sài Gòn
 156. Trương Hùng Thái, Nhà văn, Sài Gòn
 157. Dương Thị Tân, Q3, Sài Gòn
 158. Phan Ngoc, Toronto, Canada
 159. Lê Dũng Vova, Nhà báo, CHTV, Hà Nội
 160. Vũ Hoàng Danh, Q. Gò Vấp, Sài Gòn
 161. Nguyễn Thái Lai, Tp Nha Trang, Khánh Hòa
 162. Phêrô Nguyễn Văn Hùng, Linh mục, Đào Viên, Đài Loan
 163. Hiep Nguyen, Nhóm XHDS Đáp lời sông núi, Na Uy
 164. Lưu Thành, Nhà thơ, CCB chống TQ, Phước Long, Bình Phước
 165. Nguyễn Hạnh Vy, Cali, Hoa Kỳ
 166. Loc Pham, Philadelphia, Hoa Kỳ
 167. Nguyễn Bích Thúy Vy, Ban QT chung cư Phúc Lộc Thọ, Thủ Đức, Sài Gòn
 168. Trần Công Thạch, Nhà giào hưu trí, Sài Gòn
 169. Nguyễn Thị Tố Loan, Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam
 170. Nguyễn Hoàng Tuấn, Bà Rịa-VT
 171. Phan Ngọc Bửu Châu, ấp Giồng Nhã, xã Hiệp Thành, Tp Bạc Liêu
 172. Antôn Nguyễn Thanh Hà, Sài Gòn
 173. Trần Duy Khánh, Giáo xứ Mân Côi Bình Thuận, Sài Gòn
 174. Vũ Quốc Vân, Gia sư tự do, Q10, Sài Gòn
 175. Thanh Ngo, KP2, P. Tân Thới Nhất, Q12, Sài Gòn
 176. Nguyễn Văn Diệu Linh, Kinh doanh, Q. Thủ Đức, Sài Gòn
 177. Lê Quốc Quân, Luật sư, Hà Nội
 178. Lê Hồng Phong, Q12, Sài Gòn
 179. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Biên Hòa, Đồng Nai
 180. Nguyễn Viễn, Thủ Đức, Sài Gòn
 181. Đỗ Thị Nhung, Giáo xứ Ngưỡng Nhân, Giao Thủy, GP Bùi Chu
 182. Nguyễn Thái Học, Chủ tịch Liên doàn Cử tri Người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ, Hội đồng Giám định tư vấn Tiểu Bang Texas, Hoa Kỳ.
 183. Lanh Pham, Portland, Oregon, Hoa Kỳ
 184. Huỳnh Ngọc Tuấn, Nhà báo, Hà Lan, Buôn Hồ, Đắk Lắk
 185. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hội trưởng GHPGHH thuần túy TP Cần Thơ
 186. Nguyễn Thành Trung, Kỹ sư máy tính, Biên Hòa, Đồng Nai
 187. Hiếu Tân, Dịch giả, Vũng Tàu
 188. Phêrô Trần Văn Tiến, Linh mục, F11, KP4, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
 189. Nguyễn Thị Tuyết Nga, Q. Tân Phú, Sài Gòn
 190. Lê Dũng, CCB, Sài Gòn
 191. Trương Tuấn, Giáo xứ Thánh Tâm, Biên Hòa, Đồng Nai
 192. Nguyễn Cao Tuyết, San Jose, California, Hoa Kỳ
 193. Philipphe Đỗ Ngọc Hải, Tp Kon Tum
 194. Phạm Tuyết Linh, Giáo xứ Đồng Tâm, GP Xuân Lộc, Đồng Nai
 195. Nguyễn Tiến Sỹ, làm việc tại Đài Loan
 196. Huyen Trang Vu, Garden Grove, California, Hoa Kỳ
 197. Nguyễn Hải Sơn, Công nhân, CHLB Đức.
 198. Nguyễn Công Danh, Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
 199. Đỗ Duy Tuấn, Họa sĩ, Sài Gòn
 200. Nguyễn Huy Anh, Sài Gòn
 201. Minh Trang, Toronto, Canada
 202. Vũ Thị Tuyết Mai, Giáo xứ Tân Mai, GP Xuân Lộc, Đồng Nai
 203. Phạm Thị Bích Lan, Hưu trí, Thủ Đức, Sài Gòn
 204. Nguyễn Thị Thu Hiền, Hà Nội
 205. Vũ Đại Trường, Trung An, Vũ Thư, Thái Bình
 206. Trần Đức Châu, Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh
 207. Phạm Quốc Tuân, Sài Gòn
 208. Đặng Hoàng Hương Giang, Gia Lai
 209. Nguyễn Thị Thanh Trúc, TPHCM
 210. Nguyễn Hoàng Vân, Dân oan ở Giáo xứ Thủ Thiêm, Q2, Sài Gòn
 211. Nguyễn Ánh Phượng, Kỹ thuật IT, TpHCM
 212. Nguyễn Thị Thủy Tiên, Tp Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk
 213. Bùi Quang Vơm, Kỹ sư, Paris, Cộng hòa Pháp
 214. Nguyễn Chính Nghĩa, Kỹ sư điện, Sài Gòn
 215. Nguyễn Thanh Nga, Giáo viên, Q9, Sài Gòn
 216. Lê Thị Ngọc, Giáo viên, Q6, Sài Gòn
 217. Trần Thọ, Cựu chiến binh (CCB), Dân Oan, Bình Định
 218. Lê Quang Huy, Cựu Giáo chức, Sài Gòn
 219. Cao Trinh Philadelphia, USA (Hoa Kỳ)
 220. Thuan Do, Anaheim, California, USA (Hoa Kỳ)
 221. Trần Niệm, nhà thầu xây dựng, Tp Buôn Mê thuột, Đắk Lắk
 222. Lý Đăng Thanh, Người chép Sử, Sài Gòn
 223. Hà Dương Tuấn, Hưu trí, Nguyên chuyên gia CNTT, Cộng hòa Pháp
 224. Nguyễn Bá Dũng, Hưu trí, Hà Nội
 225. Đặng Đình Cung, Kỹ sư tư vấn, Hưu trí, Cộng hòa Pháp
 226. Hương Nam, Sydney, Australia (Úc)
 227. Lê Phú Khải, Nhà báo, CLB LHĐ, Sài Gòn
 228. Thùy Linh, Nhà văn, Hà Nội
 229. Phạm Lưu Vũ, Nhà văn, Hà Nội
 230. Nguyễn Đức Tùng, Nhà thơ, Canada
 231. Bắc Phong, Hưu trí, Canada
 232. Nguyễn Tuyết Lan, Nha Trang, Khánh Hòa
 233. Bùi Hiền, Nhà thơ, Canada
 234. Nguyễn Ngọc Giao, Nhà giáo về hưu, Paris, Pháp
 235. Trần Long, Kỹ sư, Hội Thanh niên Dân chủ, San Jose, USA (Hoa Kỳ)
 236. Hoàng Lan, Kế toán (Accountant), San Jose, USA (Hoa Kỳ)
 237. Nguyễn Văn Lịch, Kỹ sư nghỉ hưu, Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
 238. Lê Đức Quang, TS, Giảng viên, Huế
 239. Nguyễn Minh Toàn, Giáo viên, Hà Nội
 240. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
 241. Trần Quyết Tiến, Ngư dân, Hà Tĩnh
 242. Phạm Văn Lộc, Trảng Bom, Đồng Nai
 243. Nguyễn Huy Hoàng, Dân đen, Q1, Sài Gòn
 244. Trần Minh Nhật, Nhà báo tự do, Sài Gòn
 245. Nguyễn Thiện Nhân, Nhà báo độc lập, Bình Dương
 246. Đinh Đức Long, Ts. Bác sĩ, Sài Gòn
 247. Vũ Văn Hưng, Mục sư, Sơn Nguyễn, Sơn Hòa, Phú Yên
 248. Đinh Tấn Lực, Blogger, Hoa Kỳ
 249. Nguyễn Anh Tuấn, nhà thơ, Nghệ An
 250. Tống Văn Công, cựu TBT báo Lao Động, TPHCM
 251. Trần Thị Thanh Vân, Cán bộ nghỉ hưu, Moscow, Liên bang Nga.
 252. Nghĩa Bùi, nhà báo, Dallas, Hoa Kỳ
 253. Nguyễn Quang Nhàn, Cán bộ hưu trí, Clb Phan Tây Hồ, Đà Lạt
 254. Antôn Lê Ngọc Thanh, Linh mục DCCT, Sài Gòn
 255. Hạ Đình Nguyên, Cựu tù Côn Đảo, Nhà báo, CLB LHĐ, Sài Gòn
 256. Hoàng Cảnh Hồng, Hưu trí, Nghệ An
 257. Lê Khánh Hùng, TS Công nghệ Thông tin, Hà Nội
 258. Thái Khác Phú, Rửa xe, KDC Kiến Á, P. Phước Long B, Q9, Sài Gòn
 259. Lưu Ngọc Điệp, Làm vườn, Tuy Hòa, Phú Yên
 260. Lại Nguyên Ân, Nhà nghiên cứu Văn học, Hà Nội
 261. Nguyễn Văn Đức, Lao động, Q12, Sài Gòn
 262. Nguyễn Mạnh Thưởng, Công nhân, Norderstedt, Germany (CHLB Đức)
 263. Bùi Bình Thoại, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 264. Tô Oanh, Giáo viên THPT nghỉ hưu, Tp Bắc Giang
 265. Đỗ Ngọc Quỳnh, Giáo viên nghỉ hưu, TpHCM
 266. Trần Tuần Dũng, Hưu trí, Montreal, Quebec, Canada
 267. Đoàn Minh Đạo, Nhà thơ, California, USA (Hoa Kỳ)
 268. Lê Văn Tâm, Nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản
 269. Đặng Văn Tiến, Sài Gòn
 270. Cecille Bùi Thị Nam Phương, Dược sĩ, Q Bình Thạnh, Sài Gòn
 271. Trần Trung Sơn, Tiến sĩ, Giảng viên, Tp Nha Trang, Khánh Hòa
 272. Quan Vinh, Chuyên viên tin học, Roma, Italia (Ý)
 273. Trương Thế Kỷ, Korbinianplatz, Munchen, Gemany (CHLB Đức)
 274. Trần Viết Tuyên, Kiến trúc sư, Hamburg, CHLB Đức
 275. Uông Đắc Đạo, Cử nhân Luật SG71, Hưu trí, Hòa Kỳ
 276. Nguyễn Huỳnh Mai, Nhà xã hội học, Vương quốc Bỉ
 277. Nguyễn Vũ Thế Cường, TS cơ khí, Munchen, CHLB Đức
 278. Nguyễn Thị Hiền, Munchen, CHLB Đức
 279. Phạm Tư Thanh Thiện, Nhà báo nghỉ hưu, Paris, Pháp
 280. Nguyen Thi Cam, Police Crossing Guard, San Jose, CA 95111, USA (Hoa Kỳ)
 281. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh, Linh mục Quản xứ Cồn Sẻ, Quảng Bình,Giáo phận Vinh
 282. Vương Đình Chữ, Nhà báo, Sài Gòn
 283. Hà Trọng Tần, TV CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
 284. Phạm Thanh Sơn, Hưu trí, Melbourne Australia (Úc)
 285. Trần Đức Thạch, Nhà thơ, Cựu TNLT, Nghệ An
 286. Ngô Thị Hồng Lâm, BTV nghiên cứu LSĐ, Rạch Dừa, TP Vũng Tầu
 287. Hồ Quang Huy, Kỹ sư đường sắt, Tp Nha Trang, Khánh Hòa
 288. Đỗ Hoàng Phương, Lao động tự do, An Khê, Gia Lai
 289. Đào Tấn Phấn, Lao công trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hòa Định Đông, Phú Hóa, Phú Yên
 290. Trần Thiện Kế, Dược sĩ, Hà Nội
 291. Lê Văn Oanh, Kỹ sư XD, Hà Nội
 292. Nguyen Anh Dung (Vinh Anh), Cựu chiến binh, Hà Nội
 293. Đồng Quang Vinh, CCB, Nha Trang, Khánh Hòa
 294. Nguyễn Mai Oanh, chuyên gia Nông nghiệp và Kinh tế xã hội nông thôn, Sài Gòn
 295. Dương Quốc Huy, Cựu chiến binh, Hà Nội
 296. Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lao động tự do, Q12, TPHCM
 297. Ngụy Hữu Tâm, Dịch giả, Hà Nội
 298. Trần Ngọc Anh, Dân oan, Hòa Hội, Xuyên Mộc, Bà Rịa-VT
 299. Trần Hải Hạc, Nhà giáo về hưu, Paris, Pháp
 300. Nguyễn Kim Huân, Lao động tự do, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 301. Đào Văn Bình, Kỹ sư, Hà Nội
 302. Bui Viet Dung, Kỹ sư, Sài Gòn
 303. Nguyễn Trần Hải, Cựu sĩ quan Hải quân NDVN, đường Hai Bà Trưng, Q. Lê Chân, Tp Hải Phòng
 304. Lê Xuân Thiêm, Kỹ sư XD, Sài Gòn
 305. Nguyễn Trọng Hoàng, Bác sĩ, Paris, Cộng hòa Pháp
 306. Nguyễn Minh Tấn, Luật sư, TP HCM
 307. Nguyễn Xuân Hoài, Cựu quân nhân về hưu, TP HCM
 308. Phan Thạch Bích, Hưu trí, đường Huỳnh Văn Bánh, Q. Phú Nhuận, TPHCM
 309. Lê Hải, Nhà nhiếp ảnh, TP Đà Nẵng
 310. Dương Kim Khải, Mục sư Tin Lành, Thủ Đức, Sài Gòn
 311. Bùi Thị Thành, Giáo viên, Dân oan, Thủ Đức, Sài Gòn
 312. Phùng Thị Ly, Dân oan, Thạnh Hóa, Long An
 313. Đào Bá Lê, đại diện Thuyền nhân đang lưu vong tại Thái Lan
 314. Chu Mạnh Sơn, Nhà báo tự do, Nghệ An
 315. Nguyễn Thị Kim Thanh, Bến Cát, Bình Dương
 316. Cao Hà Trực, P.6, Q. Tân Bình, Sài Gòn
 317. Nguyễn Mạnh Hùng, Mục sư Tin Lành, Thủ Đức, Sài Gòn
 318. Vũ Thị Thương Huyền, Xóm Mới, Q.Gò Vấp, Sài Gòn
 319. Huỳnh Bửu Dũng, Sa Đéc, Đồng Tháp, Giáo phận Vĩnh Long
 320. Lanney Tran, Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền, California, USA
 321. Nguyễn Thị Trí, TT Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương
 322. Huỳnh Công Thuận, Nhà báo độc lập, Sài Gòn
 323. Võ Thị Thanh Hải, Giáo viên, Q2, Sài Gòn
 324. Trương Dũng, Hội Bầu bí Tương thân, Hà Nội
 325. Phạm Nam Hải, Quản trị kinh doanh, Tây Hồ, Hà Nội
 326. Nguyễn Ngọc Tiến, Nhà thơ tự do, Sài Gòn
 327. Khổng Hy Thiêm, Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
 328. Hùng Sơn, Nhà Văn, San Jose, California, USA
 329. Dương Hòa. Melbourne. Australia
 330. Vũ Luyện, Kinh doanh, Oklahoma, USA
 331. Tina Pham, California, USA
 332. Bùi Thị Hồng Hạnh, Dân oan, Phường Bình Khánh, Q2, TPHCM
 333. Maria Mai Anh, A8, Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội
 334. Lê Thị Xuân, Nghề tự do, Kon Tum
 335. Bùi Hồng-Mạnh, Cử nhân Hoá học (73), Blogger, Biên khảo tự do, TP Mu-ních, CHLB Đức
 336. Phạm Thị Quý, đường Trường Chinh, Hà Nội
 337. Giuse Ngô Hồng Hải, đường Thích Quảng Đức, Giáo xứ Phú Hạnh, Sài Gòn
 338. Su Bach Dao, P22, Q. Bình Thạnh, Sài Gòn
 339. Nguyễn Thị Thanh Trúc, Buôn bán, TPHCM
 340. Elisabeth Pineau, Amilly France Infirmiere, France
 341. Vũ Duy Trinh, Nội trợ, California, USA
 342. Huỳnh Quốc Huy, Ký giả tự do
 343. Phêrô Nguyễn Ngọc Phi, Giáo xứ Thánh Tâm, Nhà thờ Chính tòa Buôn Mê Thuột
 344. Nguyễn Như Vinh, Hải Sơn, Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa-VT
 345. Nguyễn Khanh, Nhà báo, Viginia, USA
 346. Đinh Khác Trường Diện, Kỹ sư XD, Giáo xứ Phát Diệm, GP Sài Gòn
 347. Trần Trường Hạnh, Kỹ sư XD, TT Ngã Bẩy, Châu Thành, Hậu Giang
 348. Lý Anh Thiện, Chạy xe ôm, Q.7, TPHCM
 349. Giuse Võ Tá Trung, nghề XD, Giáo xứ An Nhiên, Giáo Phận Vinh, TP Hà Tĩnh
 350. Vũ Hoàng Quang, Cựu TNLT, Giáo xứ Đăng Cao, Giáo Phận Vinh
 351. Trịnh Thùy Mai, Doanh nhân, Malmoe, Thụy Điển
 352. Võ Tá Ý, Kỹ thuật viên CNTT, Thạch Hạ, Tp Hà Tĩnh
 353. Bùi Tín, Nhà báo tự do sống tại Pháp

354.Thái Văn Dậu, KP 3, phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

 1. Nguyễn Văn Danh, Ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
 2. Huỳnh Văn Nghiệp, Ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
 3. Thái Văn Thiện, KP 3, phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 4. Thái Thị Hò, KP 3, phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 5. Võ Văn Tấn, KP 3, phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 6. Võ Thị Thu, KP 3, phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 7. Lê Văn Việt, Ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
 8. Nguyễn Văn Giới, Ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
 9. Lê Thị Muôn, Ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
 10. Nguyễn Thị Bẩn, KP 3, phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 11. Phan Thị Lập, KP 3, phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 12. Nguyễn Thị Bân, KP 3, phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 13. Nguyễn Ngọc Thạch, KP 3, phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 14. Nguyễn Ngọc Trí, KP 3, phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 15. Bùi thị Nhung, ấp Bình Quới, TT Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương.

 

 1. Nguyễn Văn Trợ, Sài Gòn
 2. Nguyễn Đức Quỳ, cựu Giáo chức, Hà Nội
 3. Uông Đình Đức, Kỹ sư cơ khí, Nguyễn Cư Trinh, Q1, TPHCM
 4. Nguyễn Thị Phương Thảo, Hưu trí, Sài Gòn
 5. Đoàn Viết Hiệp, Kỹ sư, Hưu trí, Antony, Cộng hòa Pháp
 6. Nguyễn Quang Tuyến, Nghệ sĩ thị giác, USA (Hoa Kỳ)
 7. Lê Công Giàu, nguyên Tổng Thư Ký Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn (1966), nguyên Phó Bí Thư thường trực Thành Đoàn TNCS tp HCM (1975), nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Saigon Tourist, Chủ Tịch HĐQT Pacific Airline, Giám đốc SAVIMEX.
 8. Trần Thị Hài, Dân oan, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
 9. Nguyễn Thanh Bình, Hưu trí, Sài Gòn
 10. Nguyễn Nam, Kỹ sư, Oslo, Na-Uy
 11. Nguyen Hoang Phiet, Làm việc tự do, CC Him Lam, P7, Q8, TPHCM
 12. Đặng Q Vinh, Round, Texas, USA
 13. Ngo My Linh, Owner of Mill Creek Pho Mama’s, live in Lynnwood, Washington USA
 14. Hoàng Vũ, Công nhân, Windsor lake Columbia SC, USA
 15. Chu Văn Hải, cựu Công chức Liên bang, Washington DC, USA
 16. Nguyễn Hiên, Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, Garden Grove, CA, USA
 17. Nguyễn Văn Khanh, Nhà báo tự do, Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang
 18. Huỳnh Hưng Thịnh. Giáo xứ Phước Lý, Giáo phận Xuân Lộc, Nhơn Trạch, Đồng Nai
 19. Hoàng Văn Khấn, Tiến sĩ Sinh hóa học, Geneve, Thụy Sĩ
 20. Hoàng Quốc Khánh, Sài Gòn
 21. Đặng Văn Sinh, phường Bến Tắm, TX Chí Linh, Hải Dương
 22. Nguyễn Ngọc Xuân, Nông dân, Bà Rịa-VT
 23. Nguyễn Thị Liên Anh, Chung cư Dreamhome, P14, Gò Vấp
 24. Đỗ Tuyết Khanh, Thông dịch viên, Geneva, Thụy Sĩ
 25. Bùi Xuân Văn, Kinh doanh tự do, đường Đông Hưng Thuận 6, P.Tân Hưng Thuận, Q12, TPHCM
 26. Bích Thủy Nguyễn, Bà Rịa-VT
 27. Đỗ Thị Ngọc Nguyên, Dân oan, Long Khánh, Đồng Nai
 28. Mai Thị Nguyệt, dân oan Long An.
 29. Phạm Thị Quẩn, dân oan Long An.
 30. Trần Văn Đức, dân oan Long An.
 31. Nguyễn Thị Kim Thủy, Tiền Giang.
 32. Đoàn Thị Nữ, dân oan Tiền Giang.
 33. Trần Thị Liễu, dân oan Tiền Giang.
 34. Trần Thị Thật, dân oan Tiền Giang.
 35. Trần Thị Hoàng, dân oan Tiền Giang.
 36. Hồ Thị Đậy, dân oan Bến Tre.
 37. Đặng Thị Kính, dân oan Bến Tre.
 38. Lê Thị Ghi, dân oan Bến Tre.
 39. Nguyễn Thị Đuột, dân oan Bến Tre.
 40. Phan Thị Đẹp, dân oan Bến Tre.
 41. Lê Thị Kẽn, dân oan Bến Tre.
 42. Nguyễn Thị Xuân Tâm, dân oan Bến Tre.
 43. Đỗ Thị Giỏi, dân oan Bến Tre.
 44. Võ Thị Lệ, dân oan Bến Tre.
 45. Huỳnh Thị Hường, dân oan Bến Tre.
 46. Nguyễn Thị Cảnh, dân oan Bến Tre.
 47. Nguyễn Thị Trí, dân oan Bình Dương.
 48. Đặng Doan, Gia Nghĩa, Đăk Nông
 49. Phạm Ngọc Hoa, dân oan Sài Gòn.
 50. Ngô Văn Hiền, Kỹ sư XD, huyện Nhà Bè, Sài Gòn
 51. Nguyễn Chí Thành, Thợ hồ, Sài Gòn
 52. Phêrô Dương Trọng Văn, Kỹ sư Công chánh, St Louis, Missouri, USA
 53. Nguyễn Trung Trực, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM
 54. Võ Chí Cường, Kinh doanh, đường Phạm Ngọc Thạch, P9, TP Vũng Tàu
 55. Ý Nhi, Nhà thơ, TPHCM
 56. Bùi Tiến An, Tù chính trị Côn Đảo trước năm 1975, Chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy tp HCM
 57. Tương Lai, GS, cựu Viện trưởng Viện Xã hội học, TPHCM
 58. Nguyễn Đình Cống, GS Toán, Hà Nội
 59. Nguyễn Thanh Cường, Kỹ sư điện, CHLB Đức
 60. Vũ Thị Kiều Hạnh, Kinh doanh, CHLB Đức
 61. Nguyễn Anh Thư, Kỹ sư điện toán, CHLB Đức
 62. Nguyễn Anh Thy, Sinh viên, CHLB Đức
 63. Phạm Khiêm Ích, Nghiên cứu khoa học, Hà Nội
 64. Lê Thị Công Nhân, Luật gia, TNLT, A7, khu Văn phòng Chính phủ, Phương Mai, Hà Nội
 65. Ngô Duy Quyền, Luật gia, A7, khu Văn phòng Chính phủ, Phương Mai, Hà Nội
 66. Lê Kim Oanh, Tucson, Arizona, USA
 67. Nguyễn Tuyết Mai, Công nhân, Tucson, Arizona, USA
 68. Nguyễn Văn Thông, Công nhân, Tucson, Arizona, USA
 69. Nguyễn Hữu Hạnh, Công nhân, Tucson, Arizona, USA
 70. Nguyễn Vũ Anh Thư, Melbounrne, Australia
 71. Thái Văn Dung, TNLT, Nghệ An
 72. Huỳnh Thị Cúc, Nguyễn An Khương, P13, quận 5, TPHCM
 73. Huỳnh Mẫn Giang, Kỹ sư, P. Bình Khánh, Q 2, TPHCM đại diện Dân oan Thủ Thiêm (443-450)
 74. Lê Thị The, A1/3G, KP1, P. Bình An, Q2, TPHCM
 75. Hồ Tấn Thiện, KP1, P. Bình Khánh, Q2, TPHCM
 76. Hồ Thăng Long, KP1, P. An Khánh, Q2, TPHCM
 77. Lê Văn Lung, KP1, P. Bình An, Q2, TPHCM
 78. Nguyễn Thị Hịa, KP1, P. Bình An, Q2, TPHCM
 79. Lê Thị Mến, KP1, P. Bình An, TPHCM
 80. Nguyễn Văn Quang, đường Vũ Tông Phan, P. An Phú, Q2, TPHCM
 81. Nghiêm Việt Anh, Kỹ sư, Hưu trí, Đống Đa, Hà Nội
 82. Trần Văn Quyền, Thủ Đức, TPHCM
 83. Trần Thị Đông, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh
 84. Võ Thanh Hòa, Sài Gòn
 85. Luan Nguyễn, Medical Technician, Lakewood, Washington State, USA
 86. Lê Trần Hải Âu, CHLB Đức
 87. Trần Khắc Đạt, Đà Lạt, Lâm Đồng

 

 1. Vũ Thị Xuân Yến, P.13, Q. Tân Bình, TPHCM

 

 1. Jane Pham, Melbourne, Victoria 3125, Australia (Đại diện STT 459-463)

 

 1. May Dang, Melbourne Australia
 2. Thao Nguyen, Melbourne Australia
 3. Hoa Nguyen, Melbourne Australia
 4. Tallys Tran, France
 5. Nguyễn Đăng Vũ, hoạt động XH, P. Cô Giang, Q.1, Sài Gòn
 6. Đaminh Lê Thanh Trưởng, Linh mục GP. Xuân Lộc, Đồng Nai
 7. Trần Văn Thành, Kỹ sư thông tin, Ngoại ô Paris, CH. Pháp
 8. Bùi Văn Chương, Dân oan, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa
 9. Phạm Vương Anh, Kỹ sư Kinh tế, Cựu sĩ quan QĐNDVN, Nghệ An
 10. Đặng Minh Liên, Nhà nghiên cứu và sáng tác phim, Hưu trí, Hà Nội
 11. Đỗ Nguyễn Chương, Houston, Texas, USA.
 12. Nguyễn Ngọc Thương, Phước Thọ, xã Tân Phước, TX La-gi, Bình Thuận
 13. Thái Quang Sa, Kỹ sư về hưu, Hà Nội
 14. Nguyễn Mê Linh, TS, Hưu trí, An Phú, Q2, TPHCM
 15. Lê Hoài Nguyên, Nhà thơ, Hà Nội

Thay mặt Ban Đại diện khối Nhơn sanh Đạo Cao Đài, STT 475-477:

 1. Chánh Trị Sự (CTS) Hứa Phi, Đức Trọng, Lâm Đồng
 2. Chánh Trị Sự (CTS) Nguyễn Kim Lân, TP Vĩnh Long
 3. Chánh Trị Sự (CTS) Nguyễn Bạch Phụng, Tỉnh Vĩnh Long
 4. Trương Văn Kim, cựu TNLT, Dinh Linh, Lâm Đồng
 5. Bạch Ý, Dân Oan, Đức Trọng, Lâm Đồng
 6. Nguyễn Hoàng Hoa, Mục sư, Hội trưởng Giáo hội Cộng Đồng Lutheran VN-HK

481.Trần Ngọc Báu, Hưu trí, Fribourg, Switzerland (Suisse)

 1. Nguyễn Minh Sơn, Hưu trí, En Gout, Vaudreuille, France
 2. Đỗ Thu Thủy, Nội trợ, Sài Gòn
 3. Trịnh Phương Hòa (cùng gia đình), Doanh nhân, P. Bình Khánh, Q2, TPHCM
 4. Nguyễn Hoàng Hoa, Mục sư, Hội trưởng Giáo hội Cộng Đồng Lutheran VN-HK

481.Trần Ngọc Báu, Hưu trí, Fribourg, Switzerland (Suisse)

 1. Nguyễn Minh Sơn, Hưu trí, En Gout, Vaudreuille, France
 2. Đỗ Thu Thủy, Nội trợ, Sài Gòn
 3. Trịnh Phương Hòa (cùng gia đình), Doanh nhân, P. Bình Khánh, Q2, TPHCM
 4. Chu Sơn, Nhà thơ, hẻm 740, QL13, Thủ Đức, TPHCM
 5. Nguyễn Thị Kim Thoa, Bác sĩ, hẻm 740, QL13, Thủ Đức, TPHCM
 6. David Ho, MA, USA
 7. Trần Ngọc Danh, Tiến sĩ Toán, Banff Mountain Trail, Houston, Texas 77038, USA
 8. Nguyễn Thế Hùng, GS. TS. Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy Khí Việt Nam
 9. Nguyễn Đức Phố, Nông dân, Đà Lạt, Lâm Đồng
 10. Nguyễn Văn Bảy, Hưu trí, Q12, Sài Gòn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s