Tôi đi biểu tình sáng 10/6/2018

IMG_3742
Năm phút trước giờ G. Phía sau là xe chẩun bị bắt người.
IMG_3747
Bắt đầu (8:30), tốp trên đường Nguyễn Du
IMG_3748
Honda trên đường cũng tham gia biểu tình theo cách của mình
IMG_3750
Trước tượng Đức Bà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s