NHÓM TRÍ THỨC “LÃO MÀ CHƯA AN”

Chúng tôi một nhóm trí thức có tuổi, từng trải và có kinh nghiệm, trước mắt gồm bảy người – nhà văn Nguyên Ngọc (Hội An), nhà thơ Hoàng Hưng (Sài Gòn), linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng (Sài Gòn), PGs. Hoàng Dũng (Sài Gòn), Gs. Nguyễn Huệ Chi (Hà Nội), PGs. Mạc Văn Trang (Hà Nội) và Tskh. Nguyễn Quang A (Hà Nội) – thống nhất lập nhóm có tên là “LÃO MÀ CHƯA AN”.
Nhóm sẽ đưa ra những ý kiến, nhận xét, nhận định của mình về những diễn biến xã hội mà chúng tôi nghĩ là quan trọng, có ảnh hưởng đến nhiều người và đời sống xã hội Việt Nam trên tinh thần ôn hoà, xây dựng nhằm góp phần kiến tạo:
• một xã hội công bằng, dân chủ trong đó mọi người có các quyền tự do phổ quát, có khả năng tư duy độc lập, có khả năng phê phán, thấm nhuần tư tưởng bất bạo động, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau, biết tích cực đóng góp khả năng của mình vào công việc chung, của đất nước;
• một nhà nước hoạt động hữu hiệu, tận tuỵ phục vụ nhân dân để xây dựng một đất nước giàu mạnh, có đủ sức để giữ vững sự độc lập về chính trị, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, có quan hệ tốt với bạn bè quốc tế, góp phần để giữ và bảo vệ sự phát triển bền vững trong hoà bình.
Chúng tôi nêu ý kiến công khai và mong muốn được người dân và chính quyền lắng nghe và tham khảo ý kiến của chúng tôi.
Nhóm gồm các trí thức có tuổi, từng trải và có kinh nghiệm, nhưng không nhất thiết phải già như cái tên có thể ám chỉ. Nhóm có thể được mở rộng nhưng cố gắng không quá 15-20 người để dễ trao đổi và hình thành ý kiến chung của nhóm.

998813_500981579981200_569231953_n
Nhà văn Nguyên Ngọc
250px-Nguyen_Hue_Chi_(2002)
GS Nguyễn Huệ Chi
Unknown
TS Mạc Văn Trang
hoanghung0002
Nhà thơ Hoàng Hưng
Nguyen-Quang-A
TS Nguyễn Quang A
cha-thang
LM Lê Quốc Thăng
pgs-ts-hoang-dung-cach-cai-tien-tieng-viet-cua-ong-bui-hien-la-bap-benh-07-.9220
PGS TS Hoàng Dũng

https://www.facebook.com/groups/388115845034355/permalink/389591158220157/chúng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s