MỘT VÒNG HOA VIẾNG TNS JOHN MC CAIN, NGƯỜI BẠN CỦA VN

 

Ông đã tham gia chiến tranh VN vì những éo le của lịch sử. Ông đã hành xử anh hùng trong tù. (Tôi đã có 6 tháng trong buồng giam ở Hoả Lò HN mà ông và đồng đội từng ở). Ông đã đi đầu hoà giải với VN, tạo cơ hội cho 2 nước trở thành bạn. Ông đã bênh vực những người đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước (như bảo lãnh cho nhạc sĩ Việt Khang đi tị nạn).

Vì thế, tôi sẽ gửi một vòng hoa viếng đến tang lễ ông ngày mai. Tôi muốnmời những ai đang ở VN mà yêu mến ông góp tiền vào vòng hoa này. Vòng hoa mang tên chung: “Một nhóm người Việt từ VN”

Card Message
In Loving Memory of John McCain,
Our thoughts and prayers are with you.
A Vietnamese group from VN

Tôi vừa mua và gửi đi. Bản thân tôi xin góp 56,70 USD trong tổng số 256.70 USD. Bạn nào đăng ký góp xin ghi tên và số tiền muốn góp. Sẽ chấm dứt khi đủ tổng số. Tôi sẽ nhắn tin cách góp tiền sau.

Xin cảm ơn
Hoàng Hưng, cựu tù nhân lương tâm Hoả Lò 1982.

s14-4467_330x370

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s