TUYÊN BỐ VỀ VẤN ĐỀ SÁCH GIÁO KHOA VÀ CƠ CHẾ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

 

Mạng Xã hội trong những ngày gần đây có hiện tượng tập trung rất nhiều vào việc tranh cãi xung quanh “cách đánh vần lạ” và một số chi tiết khác được chụp trên sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục (CNGD), từ đó đến tranh cãi về toàn bộ phương pháp CNGD đang được thực hiện trên diện rộng. Vì Giáo dục liên quan đến mọi gia đình, hiện tượng trên là điều dễ hiểu, và cũng là mặt tích cực của Mạng Xã hội, phương tiện chưa từng có để người dân Việt Nam phát biểu ý kiến của mình về các chủ trương chính sách của Nhà nước.

 

Góp ý, phê bình cho một quyển sách dạy tiếng Việt và một phương pháp giảng dạy mới liên quan đến hàng triệu con em của đẩt nước là việc rất đúng, rất tốt.

 

Tuy nhiên, việc tập trung bất thường vào một bộ Sách Giáo khoa (SGK) phi-nhà nước đang có triển vọng cạnh tranh với bộ SGK chính thống của Bộ Giáo dục (BGD) đương lưu hành cũng như một bộ SGK mới cũng của BGD sắp đưa ra, cùng với những thông tin mang tính gán ghép, xuyên tạc, suy diễn, khiến nhiều người không thể không băn khoăn.

 

Đáng băn khoăn hơn nữa, khi thông tin về buổi họp Quốc hội (QH) mới đây, một số vị lãnh đạo QH công khai nêu lên khả năng sửa lại Luật Giáo dục để bãi bỏ quy định “một chương trình, nhiều SGK”, trở lại một bộ SGK do BGD độc quyền soạn, in và bán.

 

Chúng tôi cực lực phản đối bất kỳ ý đồ của ai, của cấp nào, nhân vụ tranh cãi trên Mạng Xã hội quanh SGK Tiếng Việt lớp 1, để rắp tâm quay lại áp đặt ách độc quyền đã chứng tỏ quá tai hại đối với nền giáo dục đã khủng hoảng đến tận cùng!

 

Nền giáo dục Việt Nam phải được cải tổ từ căn bản, từ triết lý Giáo dục (GD), khôi phục tinh thần “Nhân bản, Khai phóng”, đến phương pháp GD cập nhật những thành tựu của nhân loại về Tâm lý học GD, và tổ chức GD theo hướng Dân chủ, cởi mở, trong đó có việc Tự Do soạn và xuất bản SGK như đã và đang là chuyện bình thường ở tất các nước Dân chủ.

 

Xoá bỏ Độc quyền SGK nằm trong toàn bộ tiến trình xoá bỏ Độc quyền về mọi mặt của thể chế. Lộ trình đi đến đích ấy là rất gian nan, không thể chấp nhận một bước lùi như một số người có trách nhiệm cao nhất của chính quyền đang dự kiến.

Nhóm Lão Mà Chưa An

Posted by Lão mà chưa an on Thursday, September 13, 2018

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s