PHÚNG DỤ J. FUCIK

Thơ, Nguyễn Anh Tuấn  

(Kính tặng Nhà thơ và dịch giả Hoàng Hưng)          

“Hỡi loài người, hãy cảnh giác!”                 

 (” Viết dưới giá treo cổ “,  bút kí văn học của J.Fucik )

Họ sợ anh như Artémis

Do đó :

Họ phỉnh phờ

No

Họ quyến dụ 

No

Họ nhắc nhở 

No

Họ cảnh cáo

No

Họ cô lập 

No

Họ gièm pha

No

Họ phục kích đổ vạ

 No

Họ tra tấn nhục hình

No

Họ bỏ tù

No

Họ đầy đọa

No

 Và …

Cuối cùng 

Họ dựng giá treo cổ

Anh mỉm cười:

Ok, nhưng ở đây, tôi vẫn viết .

P/s:

Nhân loại sau Jesus

Anh là người thứ 2

Từ trên giá ác thú

Ánh mắt xoa đầu họ

 Tha thứ và ban ơn.

Và …

J.Fucik điển hình người cộng sản 

Phúng dụ của đấu tranh .

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s