Some words on Hoàng Hưng by Ellen Bass

http://phren-z.org/ellenbass/ellenbass_vietnam.html

In December 2011 Ellen traveled to Vietnam and met Vietnamese poet Hoang Hung. In March of 2012, Ellen, along with the SF International Poetry Library and the Resource Center for Nonviolence hosted Echoes of Vietnam, a reading with Hoang Hung, Andrew Pham, Paul Hoover, Nguyen Do, Chan Phuong, Trinh Lu, and Dick Guthrie. Hoang translated several of Ellen’s poems into Vietnamese. Here is his translation of “The Thing Is” followed by the English version. Hoang Hung and Ellen also translated a number of Hoang Hung’s poems, including “The Plant in my Room.”

Ellen and Huang Huan
Huang Hung and Ellen Bass at the Resource Center for Nonviolence, March 2011

Vấn đề là
(The Thing Is
)

Yêu cuộc đời, yêu đời ngay cả lúc
bạn không có lòng nào mà yêu
và mọi thứ mình yêu thương
nát vụn trong tay như giấy cháy,
cổ họng đầy bùn của cuộc đời này.
Khi sầu muộn ngồi bên ta, cái nóng nhiệt đới của nó
làm không khí dày đặc, nặng như nước
hợp với mang cá hơn là phổi;
Khi sầu muộn nặng mình như thịt
ta như tăng thêm thịt, chứng sầu muộn phát phì,
bạn nghĩ, Làm thế nào một thân người mang nổi?
Lúc ấy bạn ôm cuộc sống như một mặt người
giữa hai lòng tay, một cái mặt lì lì,
không quyến rũ nụ cười, không mắt tím,
và bạn nói: ừ, ta sẽ nhận,
ta sẽ lại yêu người.

 

The Thing Is

to love life, to love it even
when you have no stomach for it
and everything you’ve held dear
crumbles like burnt paper in your hands,
your throat filled with the silt of it.
When grief sits with you, its tropical heat
thickening the air, heavy as water
more fit for gills than lungs;
when grief weights you like your own flesh
only more of it, an obesity of grief,
you think, How can a body withstand this?
Then you hold life like a face
between your palms, a plain face
no charming smile, no violet eyes,
and you say, yes, I will take you
I will love you, again.

 

The following is a poem by Hoang Hung:

CHẬU CÂY TRONG NHÀ

Vươn ra nắng
Mọc những đôi cánh lá
Trong veo
–Hoang Hung

Orchid
photo by Larry Korbus

A Plant in My Room

Rises toward the sun
on green wings
–translated by Huang Hung and Ellen Bass

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s