HOÀNG HƯNG TRẢ LỜI VĂN VIỆT

Tháng 4/1017, tại căn hộ mới của ông tại Vũng Tàu, nhà thơ-dịch giả Hoàng Hưng trả lời PV vanviet.info về các đề tài: Thái độ chính trị của nhà văn Việt Nam, việc thành lập Ban vận động Văn đoàn Độc lập, và quá trình sáng tác. dịch thuật của bản thân:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s