Hai câu thơ Hoàng Hưng gợi hứng cho ca khúc “Ra ngõ gặp mưa” của Trần Tiến

Không sao yên khi gió đến chân trời...

Trên vách tường nhà mình Hoàng Hưng viết câu thơ hướng ra sóng biển:

Hồn ta như cánh cửa
Không sao yên khi gió đến chân trời.

Trần Tiến bảo với gã, đếch yên được khi đọc hai câu thơ ấy. Nhà văn Hiếu Tân hỏi Trần Tiến dự báo về tương lai của dân tộc, Trần Tiến ôm đàn, bảo:

Không sao yên khi gió đến chân trời.

Và hát…

Gió,ai đợi gió, gió sẽ quay về
Nước, ôi phận nước biết đến bao giờ
Gió sẽ bay lên ngọn cờ người Việt
Nước sẽ dâng lên sóng thần huỷ diệt

Và hát:
Đập phá thế giới cũ, ôi những chàng trai…

 

(FB Lưu Trọng Văn)

 

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s