Theo lối của mình – My Way

th

 

Tôi mê bản này của Frank Sinatra từ lâu, bây giờ nghe kỹ và đọc lời mới biết tại sao? Hóa ra đây là tâm sự của một người sắp… giã tứ vũ khí! Vậy là dịch ngẩu hứng ngay để tặng… chính mình và các bạn U80, U90.

 

THEO LỐI CỦA MÌNH

 

Giờ đây, kết thúc ở đây

Tôi đứng trước tấm màn sắp hạ

Tôi sẽ nói rõ ràng bạn ạ

Tôi sẽ nói rõ hoàn cảnh của mình mà tôi biết chắc:

Tôi đã sống một cuộc đời đầy ắp

Tôi đã chu du khắp mọi nẻo đường

Và hơn thế, hơn thế nhiều, hơn mọi thứ:

Tôi đã đi theo lối của mình.

 

Tiếc nuối ư, đôi khi cũng có

Nhưng quá ít điều đáng để kể ra

Tôi đã làm những gì phải làm và đã nhìn thấu hết

Đã hoạch định mỗi cung đường, mỗi bước đi thận trọng

Và hơn thế, hơn thế nhiều, hơn mọi thứ

Tôi đã làm theo lối của mình

 

Vâng có lúc, chắc là bạn biết,

Tôi đã cắn miếng to mà nhá không xong

Nhưng sau hết, khi tôi nghi ngại

Thì tôi vẫn ăn và khạc ra liền

Tôi đối mặt mọi điều và đứng thẳng

Và đã làm theo lối của mình

 

Tôi đã yêu, đã cười, đã khóc

Tôi đã ăn to và chung đủ phần thua

Và bây giờ, khi lệ vơi, tôi thấy thật buồn cười

Khi nghĩ rằng mình đã làm tất cả

Liệu có thể nói mà không xấu hổ:

“Ồ, không, không, không phải tôi đâu đấy,

tôi đã làm theo lối của mình”

 

Vì đàn ông là cái giống gì, hắn đã được gì?

Nếu không phải chính mình, nếu hắn đã

Không nói những gì hắn thực lòng cảm nghĩ

Chứ không phải những lời quỵ lụy

Hồ sơ ghi rõ ràng: Tôi đã nhận mọi đòn và theo lối của tôi!

 

Vâng, đó là lối của tôi

 

MY WAY

 

And now, the end is here

And so I face the final curtain

My friend, I’ll say it clear

I’ll state my case, of which I’m certain

I’ve lived a life that’s full

I traveled each and ev’ry highway

And more, much more than this, I did it my way

 

Regrets, I’ve had a few

But then again, too few to mention

I did what I had to do and saw it through without exemption

I planned each charted course, each careful step along the byway

And more, much more than this, I did it my way

 

Yes, there were times, I’m sure you knew

When I bit off more than I could chew

But through it all, when there was doubt

I ate it up and spit it out

I faced it all and I stood tall and did it my way

 

I’ve loved, I’ve laughed and cried

I’ve had my fill, my share of losing

And now, as tears subside, I find it all so amusing

To think I did all that

And may I say, not in a shy way,

“Oh, no, oh, no, not me, I did it my way”

 

For what is a man, what has he got?

If not himself, then he has naught

To say the things he truly feels and not the words of one who kneels

The record shows I took the blows and did it my way!

 

Yes, it was my way

 

https://www.last.fm/music/Frank+Sinatra/_/My+Way

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s