Thơ Hoàng Hưng 1961-2005

Sau tập “Về Kinh Bắc” của Hoàng Cầm cùng một số tư liệu liên quan, hôm nay HH xin tặng các bạn tập thơ của bản thân cùng những bài bình luận trong và ngoài nước về thơ HH. Đây là bản EBOOK trong loạt HHEBOOKS, tập họp 108 bài thơ (1961-2005) do HH tự chọn + nhiều tư liệu liên quan (mới bổ sung). Tập này đã không xin được giấy phép in (qua 2 NXB thân hữu) tại VN.

biathohoanghung-resized

Dưới đây là Mục lục các bài:

Thưa bạn đọc                                                                             tr. 4

Thơ 1961-2005                                                                                 5

  • Đất nắng 6
  • Ngựa biển                        27
  • Người đi tìm mặt 70
  • Ác mộng 93
  • Hành trình                                 127                   

Viết về thơ HH                                                                               193

Phụ lục                                                                                            303

  • Sách “Poetry & Memoirs” (Thơ HH bản tiếng Anh) 
  • HH trong mắt bạn bè
  • Trả lời phỏng vấn
  • Vụ án « Về Kinh Bắc »
  • Tiểu sử
echoes for hung
Poster cho đêm thơ HH và các bạn năm 2012 tại Santa Cruz Hoa Kỳ

Bạn nào quan tâm có thể tải bản PDF sách thơ dịch ra tiếng Anh và bản gốc tiếng Việt của HH tại blog hoanghungpoems theo đường dẫn sau:

POETRY & MEMOIR EBOOK (1)

Thơ HH – bản thảo xuất bản (1) (Autosaved)

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s